Bản án tranh chấp nợ chung được xử lý như thế nào?

Chào Luật sư, Luật sư có thể cho tôi biết thông tin về việc bản án tranh chấp nợ chung được xử lý thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư rất nhiều vì đã trả lời câu hỏi của tôi.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Khi ly hôn các cặp vợ chồng thường rất dễ xảy ra các tranh chấp về nợ chung trước đó trong thời kỳ hôn nhân. Từ đó dẫn đến việc xác định trách nhiệm trả nợ đối với số tiền nợ này. Trong một số trường hợp bên cạnh việc giải quyết ly hôn tại Tòa án thì vợ chồng còn kiện nhau thêm về vấn đề tranh chấp nợ chung. Vậy câu hỏi đặt ra là theo hướng dẫn của pháp luật thì bản án tranh chấp nợ chung được xử lý thế nào?

Để có thể cung cấp cho bạn thông tin về việc bản án tranh chấp nợ chung được xử lý thế nào? LvngroupX mời bạn cân nhắc bài viết dưới đây của chúng tôi.

Văn bản hướng dẫn

 • Bộ luật tố tụng dân sự 2015
 • Luật Hôn nhân và gia đình 2014
 • Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014

Căn cứ xác lập uỷ quyền giao dịch giữa vợ và chồng tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về căn cứ xác lập uỷ quyền giữa vợ và chồng như sau:

– Việc uỷ quyền giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

– Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

– Vợ, chồng uỷ quyền cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người uỷ quyền theo pháp luật cho người đó, trừ trường hợp theo hướng dẫn của pháp luật thì người đó phải tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ có liên quan.

Trong trường hợp một bên vợ, chồng mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì căn cứ vào quy định về giám hộ trong Bộ luật dân sự, Tòa án chỉ định người khác uỷ quyền cho người bị mất năng lực hành vi dân sự để giải quyết việc ly hôn.

Trách nhiệm trả nợ chung của vợ và chồng tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng như sau:

– Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về uỷ quyền tại các điều 24, 25 và 26 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

– Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như sau:

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

– Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường tổn hại mà theo hướng dẫn của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

– Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

– Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

– Nghĩa vụ bồi thường tổn hại do con gây ra mà theo hướng dẫn của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

– Nghĩa vụ khác theo hướng dẫn của các luật có liên quan.

Giải quyết trường hợp trả nợ chung khi ly hôn thế nào?

Theo quy định tại Điều 60 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn như sau:

= Quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba vẫn có hiệu lực sau khi ly hôn, trừ trường hợp vợ chồng và người thứ ba có thỏa thuận khác.

– Trong trường hợp có tranh chấp về quyền, nghĩa vụ tài sản thì áp dụng quy định tại các điều 27, 37 và 45 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và quy định của Bộ luật dân sự để giải quyết.

Bản án tranh chấp nợ chung được xử lý thế nào?

Bản án tranh chấp nợ chung được xử lý thế nào?

Theo quy định tại Điều 483 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về việc ghi nhận và giải thích về quyền yêu cầu thi hành án dân sự như sau:

– Trường hợp trong bản án, quyết định của Tòa án có quyết định được thi hành theo hướng dẫn tại Điều 482 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì trong phần quyết định của bản án, quyết định của Tòa án phải ghi rõ nội dung về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án.

– Khi ra bản án, quyết định, Tòa án phải giải thích rõ cho đương sự biết về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án theo hướng dẫn của Luật thi hành án dân sự.

Theo quy định tại Chương III Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014 quy định về các bước thi hành án một bản án tranh chấp nợ chung khi ly hôn như sau:

 • Bước 1: Hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự (Điều 26)
 • Bước 2: Cấp bản án, quyết định (Điều 27).
 • Bước 3: Chuyển giao bản án, quyết định (Điều 28)
 • Bước 4: Thủ tục nhận bản án, quyết định (Điều 27)
 • Bước 5: Đương sự tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án (Điều 31)
 • Bước 6: Ra quyết định thi hành án (Điều 36)
 • Bước 7: Gửi quyết định về thi hành án (Điều 38)
 • Bước 8: Thông báo về thi hành án (Điều 38 -43)
 • Bước 9: Kết thúc thi hành án (Điều 52- 53)

Thanh toán tiền và trả tài sản thi hành án bản án tranh chấp nợ chung

Theo quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014 quy định về việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án như sau:

– Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014 thì được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường tổn hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;
 • Án phí, lệ phí Tòa án;
 • Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

– Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

 • Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;
 • Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời gian có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời gian thanh toán;
 • Sau khi thanh toán theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

– Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo hướng dẫn tại Điều này.

– Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về phá sản.

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo hướng dẫn tại Điều 126 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014.

Quy định về bảo quản tài sản thi hành án tranh chấp nợ chung

Theo quy định tại Điều 58 Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014 quy định về bảo quản tài sản thi hành án như sau:

– Việc bảo quản tài sản thi hành án được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây:

 • Giao cho người phải thi hành án, người thân thích của người phải thi hành án theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 40 của Luật này hoặc người đang sử dụng, bảo quản;
 • Cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản;
 • Bảo quản tại kho của đơn vị thi hành án dân sự.

– Tài sản là kim khí quý, đá quý, tiền hoặc giấy tờ có giá được bảo quản tại Kho bạc nhà nước.

– Việc giao bảo quản tài sản phải được lập biên bản ghi rõ loại tài sản, tình trạng tài sản, giờ, ngày, tháng, năm giao; họ, tên Chấp hành viên, đương sự, người được giao bảo quản, người làm chứng, nếu có; quyền, nghĩa vụ của người được giao bảo quản tài sản và có chữ ký của các bên. Trường hợp có người từ chối ký thì phải ghi vào biên bản và nêu rõ lý do. Người được giao bảo quản tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được trả thù lao và được thanh toán chi phí bảo quản tài sản. Thù lao và chi phí bảo quản tài sản do người phải thi hành án chịu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Biên bản giao bảo quản tài sản được giao cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người được giao bảo quản tài sản hoặc người đang sử dụng, bảo quản tài sản và lưu hồ sơ thi hành án.

– Người được giao bảo quản tài sản vi phạm quy định của pháp luật trong việc bảo quản tài sản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây tổn hại thì phải bồi thường theo hướng dẫn của pháp luật.

Mời bạn xem thêm

 • Hướng dẫn trích lục khai sinh online nhanh chóng năm 2022
 • Dịch vụ trích lục giấy khai sinh nhanh chóng nhất 2022
 • Thủ tục đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch mới

Liên hệ ngay LVN Group

Trên đây là những vấn đề liên quan đến Bản án tranh chấp nợ chung được xử lý thế nào?″. LVN Group tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn hỗ trợ pháp lý của thủ tục ly hôn của chúng tôi. Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho LVN Group thông qua số hotline 1900.0191 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Facebook: www.facebook.com/lvngroup
Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Cưỡng chế thi hành án tranh chấp nợ chung thế nào?

– Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sđ bs 2014, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.
– Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo hướng dẫn của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Thời hạn tự nguyện thi hành án tranh chấp nợ chung?

– Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.
– Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này.

Xác nhận kết quả thi hành án tranh chấp nợ chung thế nào?

– Đương sự có quyền yêu cầu đơn vị thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án.
– Trong thời hạn 05 ngày công tác, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng đơn vị thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI