Báo cáo công tác

Báo cáo công tác


PHÒNG …

 

CÔNG TY …

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         … , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO CÔNG TÁC

Kính gửi: Trưởng phòng …………

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chức vụ:……………………………………………………………………

Bộ phận:……………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………

    Hôm nay, ngày……tháng……năm….. tôi  xin báo cáo với trưởng phòng … về kết quả chuyến đi công tác: Diễn ra từ … / … / … – … / … / …. tại:………………………….. với nội dung:

Mục tiêu chuyến công tác

……………………………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao

STTNội dung công việcChi tiết công việc
   
   

Kết quả triển khai công việc trên thực tế

STTCông việc hoàn thànhCông việc chưa hoàn thành       Lý doHướng giải quyết
     
     

Đề nghị

……………………………………………………………………….

Đánh giá của phụ trách bộ phận

……………………………………………………………………….

Tôi cam kết những thông tin trên là chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BÁO CÁO

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI