Báo cáo doanh thu

Mẫu Báo cáo doanh thu


CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 … , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO DOANH THU

Kính gửi: – Trưởng phòng ……………………………  

                  – Giám đốc Công ty ……………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chức vụ:…………………………………………………………………… Bộ phận:………………………………….

Hôm nay, ngày……tháng……năm…..  tôi lập báo cáo doanh thu trong  tháng… /…. của …. chi nhánh       như sau:

Hoạt động bán lẻ

Tổng đơn bán 
Doanh thu trước chiết khấu 
Doanh thu sau chiết khấu 
Lợi nhuận 

Hoạt động bán online

 Số đơn 
TổngPhí vận chuyển 
 Giá trị 
 Số đơn 
Đơn thành côngDoanh thu 
 Phí vận chuyển 
 Phí thu của khác 
 Chênh phí 
Đơn thất bại/ chuyển hoànSố đơn 
 Doanh thu 
 Phí vận chuyển 
 Phí thu của khác 
 Chênh phí 

Nhận xét – đánh giá

……………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị

……………………………………………………………………….

QUẢN LÝ CHI NHÁNH

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI