Biên bản bàn giao chìa khóa kho

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao chìa khóa kho


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

Số: … / BB …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHÌA KHÓA KHO

V/v: Bàn giao chìa khóa kho

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao:

Ông/bà:………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………..Phòng/Bộ phận…………………………

Bên nhận bàn giao

Ông/bà:………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………..Phòng/Bộ phận…………………………

Nội dung bàn giao:

………………………………………………………………………………….

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAOBÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI