Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng

Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng là văn bản do các chủ thể có liên quan cùng nhau xác lập về việc máy móc ( Nêu cụ thể) đã hoàn thành tiến hành bàn giao cho bên nhận bàn giao đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng


CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC VÀO SỬ DỤNG

( V/v bàn giao máy móc đưa vào sử dụng)

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán ……… số:…/…-…. …………………………………. ;

Chúng tôi gồm:

Bên giao máy móc: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:…………………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận máy móc: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………..

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………….

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao máy móc….. cho bên B

tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

1.Thông tin các loại máy móc bàn giao:

STTLoại máy mócTình trạng máy mócPhụ tùng đi kèmGiá trị bằng tiền  ( VNĐ)
1…….   
……….   
…….   
    

2. Lý do bàn giao máy móc

Bên A tiến hành bàn giao máy móc ( tên máy móc cụ thể ) sau khi đã hoàn thành việc lắp đặt như các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng số:…/HĐ…-…. Để bên B có thể tiến hành đi vào sử dụng.

3.Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

 

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI