Biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN CHO BẢO VỆ

V/v: Bàn giao lại tài sản cho bảo vệ

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao (Bên A):

Ông/bà:………………………………………………………………..

CMND/CCCD Số:………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………

Bên nhận bàn giao (Bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………..Phòng/Bộ phận…………………………

Vào ……., ngày……tháng……năm…… ông/bà …… có nhặt được một chiếc ví rơi dưới hầm để xe của tòa ….. – khu vực mà ông……….. phụ trách bảo vệ. Hai bên tiến hành bàn giao lại tài sản với nội dung như sau:

STTTÊN TÀI SẢNTÌNH TRẠNG
1  
2  

Bên bàn giao cam đoan đã bàn giao toàn bộ số tài sản mà mình nhặt được. Và Bên nhận bàn giao cam kết sẽ dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để trả tài sản về cho chủ sở hữu.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAOBÊN NHẬN BÀN GIAO
   (Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI