Biên bản bàn giao thiết bị dạy học

Biên bản bàn giao thiết bị dạy học là sự ghi nhận giữa bên giao thiết bị và bên nhận thiết bị dạy học, là căn cứ đảm bảo bên giao đã giao hàng và bên nhận đã nhận hàng…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao thiết bị dạy học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…………………, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ DẠY HỌC

Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm tại …………………

Chúng tôi gồm:

– Cô …………………….. – Chức vụ……………. – Tổ:…………..

– Thầy…………………… – Chức vụ……………. – Tổ: …………..

– Thầy…………………… – Chức vụ……………. – Tổ: …………..

– Thầy…………………… – Chức vụ……………. – Tổ: …………..

Là các thành viên trong tổ kiểm kê và bàn giao tài sản vật tư thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số: /QĐ-….. ngày … tháng… năm …. của Hiệu trưởng …………….……, đã tiến hành kiểm kê kho (hoặc thiết bị mới nhập về kho)………………. từ ngày … đến ngày … tháng …. năm … ., kết quả như sau:

– Kiểm kê số lượng và chất lượng các thiết bị dạy học ( có biên bản kèm theo)

-Bàn giao các thiết bị đã kiểm kê đánh giá chất lượng cho ông ( bà) từ ….. giờ … ngày …/…/…

Tài sản bàn giao gồm:

………… danh mục thiết bị dạy học, cơ sở vật chất (có biên bản đính kèm)

Hồ sơ sổ sách: ………. bộ.

Ông (bà) ………………. có trách nhiệm, quản lý, bảo quản các trang thiết bị đã bàn giao theo các quy định hiện hành.

Biên bản này được lập thành 4 bản, bên giao và bên nhận mỗi bên giữ 01 bản; 01 bản cho Ban giám hiệu; 01 bản cho bộ phận kế toán hành chính.

HIỆU TRƯỞNGBÊN NHẬNBÊN GIAOCÁC THÀNH VIÊN KIỂM KÊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI