Biên bản coi thi tiểu học

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản coi thi tiểu học


TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

 

——————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BIÊN BẢN COI THI CUỐI HỌC KỲ I

MÔN ……………. NĂM HỌC 20… – 20…

Thực hiện hướng dẫn số …. về hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối học kì I năm học 20…-20….

Được sự phân công của Phòng GD&ĐT, hội đồng coi thi trường ………….. coi thi cuối học kỳ I môn ……………. khối ………. vào ngày … tháng … năm 20…

1. Thời gian và địa điểm

Tại trường …………, đúng … giờ … phút hội đồng coi thi làm việc

2. Thành phần

1.Đ/c ……………………………–     Hiệu trưởng–     Chủ tịch hội đồng
2.Đ/c ……………………………–     Phó hiệu trưởng–     Phó chủ tịch hội đồng
3.Đ/c ……………………………–     Kế toán–     Thư ký
4.Các đồng chí giáo viên trường ………………………….. làm giám thị coi thi

Nội dung

  • Đồng chí chủ tịch hội đồng coi kiểm tra họp và phổ biến quy chế coi kiểm tra.
  • Đồng chí chủ tịch phân công các giám thị coi kiểm tra và thông qua hiệu lệnh chuông, thời gian làm bài của học sinh:
PhòngLớpGiám thị
– Phòng 1 Giám thị 1: 
Giám thị 2: 
– Phòng 2 Giám thị 1: 
Giám thị 2: 
– Phòng 3 Giám thị 1: 
Giám thị 2: 
  • Các giám thị nhận đề kiểm tra và phát đề kiểm tra cho học sinh
  • …h… phút mở đề
  • …h… phút phát đề cho học sinh
  • …h… phút tính giờ làm bài kiểm tra
  • …h… phút thu bài
Phòng thiSĩ số học sinhSố HS dự thiSố bàiVắng
     
     
     
Cộng    

Kết luận: Hội đồng làm việc đúng quy chế.

Biên bản đã được thông qua và lập thành 2 bản: 01 bản gửi về Phòng GD&ĐT; 01 bản lưu tại trường.

Hội đồng kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

………………, ngày … tháng … năm 20…

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI