Biên bản cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………

 

…………………………………….

——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…………….., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh khóa 20… – 20…

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham gia

*Cán bộ từ Bộ, Sở, Ngành:

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*BGH Trường Đại học ……………………………….:

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*Các giảng viên là Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, …

*Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………….

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung

  • Cán bộ, Hiệu trưởng trường phát biểu về tình hình kết quả đào tạo
  • Trình bày việc tuyển sinh khóa trước
  • Đưa ra chỉ tiêu dự tính
STTNgành họcChỉ tiêu dự kiếnĐiểm chuẩn năm trướcGhi chú
20…20…20…
       
       
       
  • Phương án tuyển sinh năm nay:…………………………………………………………………………….

Điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến:……………………………………………………………………………..

  • Phân công triển khai phương án tuyển sinh:……………………………………………………………
  1. Kết luận

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào …h… cùng ngày./

THƯ KÝ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI