Biên bản giao ki-ốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020

BIÊN BẢN BÀN GIAO Ki-ỐT

Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao

 • Tôi là……
 • Số CMND…………………….
 • Địa chỉ : số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội
 • Số điện thoại…………

Bên nhận bàn giao

 • Ông( bà)
 • Số CMND…………………….
 • Địa chỉ : số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội
 • Số điện thoại……………………

Nội dung sự việc :

 • Tôi là ………… chủ sở hữu ki-ot tại số nhà ……………. phố A ,phường B, quận C, Hà Nội.
 • Vào lúc 14h ngày tôi là……. đã thực hiện bàn  giao ki-ốt ông( bà)………. tại số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội
 •  Trong quá trình bàn giao không có xự cố gì xảy ra .
 • Ông ( bà) …….. đã nhận bàn giao .

Các bên tham gia nhất trí với nội dung trên

Chúng tôi cam kết sự việc trình bày trên hoàn toàn là sự thật.

Kèm theo đơn này là:

 • Hợp đồng bàn giao nhà

Người bàn giao                                                                             Bên nhận bàn giao

…………………..                                                                        ……………………

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI