Biên bản giao tàu bè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀU BÈ

Hôm nay, ngày 3 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận      C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản: ( Bên bàn giao )

 • Tôi là……
 • Đại diện cho công ty…………………..
 • Địa chỉ công ty…………………………..           
 • Số điện thoại………….. fax…………….

Bên nhận bàn giao

 • Ông( bà) ………………………
 • Địa chỉ ………………………..
 • Số CMND…………………….
 • Số điện thoại…………………….

Nội dung sự việc :

 • Công ty chúng tôi Ông (bà) ký hợp đồng mua tàu ở công ty……… vào ngày……..tháng……..năm………..
 • Thời gian giao tàu từ ……..giờ ………ngày………..tháng ……năm
 • Tổng số tàu Ông(bà) đã mua ở công ty ………………………..
 • Tổng số tàu công ty chúng tôi bàn giao ……………………..
 • Sau khi công ty chúng tôi bàn giao số tàu……  cho ông( bà)…………….  hai bên đã nhất trí với số lượng bàn giao và không có thêm vấn đề phát sinh

Chúng tôi cam kết sự việc trình bày trên hoàn toàn là sự thật.

Kèm theo đơn này là:

 • Hợp đồng mua bán tàu bè của Ông( bà)……….   với công ty…………….

Bên nhận bàn giao                                                                   Bên bàn giao

…………………..                                                                        ……………………

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI