Biên bản họp 2 công ty

Mẫu Biên bản họp 2 công ty


CÔNG TY …..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA HAI CÔNG TY

Hôm nay , vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … , tại văn phòng Công ty ……. diễn ra cuộc họp với các nội dung sau :

I. Thành phần tham dự :

 • CÔNG TY ……

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

 • CÔNG TY …..

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

 • Chủ trì : ……..
 • Thư ký : …….

II. Nội dung cuộc họp :

 • …………
 • …………
 • …………
 • …………
 • …………
 • …………

III. Kết luận :

 • ………
 • ………
 • ………
 • ……….

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … cùng ngày .

Biên bản được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau .

CHỦ TRÌ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

THƯ KÝ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI