Biên bản hợp tác 2 bên

Mẫu Biên bản hợp tác 2 bên


CÔNG TY …..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN HỢP TÁC 2 BÊN

Hôm nay , vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … , tại văn phòng Công ty …, chúng tôi gồm có :

BÊN A

 • CÔNG TY ……
 • Đại diện ………. Chức vụ ……..
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Giấy phép kinh doanh số ……..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

BÊN B

 • CÔNG TY ……
 • Đại diện ………. Chức vụ ……..
 • Địa chỉ ….
 • Điện thoại ………… Fax …………..
 • Giấy phép kinh doanh số ……..
 • Mã số thuế ….
 • Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

Nhằm phối hợp và tăng cường năng lực kinh doanh của hai bên , chúng tôi tự nguyện cùng hợp tác và trao đổi các lĩnh vực chuyên môn và các kế hoạch kinh doanh mà hai bên cùng quan tâm .

Những công việc cụ thể đã được nêu rõ trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh . Các chương trình được bắt đầu thông qua thỏa thuận này dựa trên tinh thần hợp tác và có lợi cho cả hai bên .

 1. Cả hai bên đồng ý để khuyến khích trao đổi thông tin kinh doanh, các vấn đề kỹ thuật liên quan trọng các lĩnh vực kinh doanh khác nhau (được đề cập chi tiết trong phần Hợp đồng) của nghiên cứu, phát triển và mở rộng kinh doanh mà hai bên cùng quan tâm.
  2. Cả hai bên sẽ thực hiện mọi nỗ lực để trao đổi nhân sự, chuyên viên, cũng như tài liệu kinh doanh, các nghiên cứu và mở rộng phù hợp với các lĩnh vực hợp tác.
  3. Chi tiết cụ thể của việc trao đổi đã nói ở trên sẽ được đàm phán giữa các bên tùy thuộc vào sự chấp thuận của mỗi tổ chức.
  4. Các bên xác nhận rằng nếu không có thoả thuận từ trước, tất cả các chi phí liên quan đến quá trình này của mỗi bên như: tiền lương của nhân sự, chi phí di chuyển, chi phí văn phòng, chi phí vận hành … sẽ thuộc trách nhiệm cá nhân của từng bên liên quan.
  5. Thoả thuận này sẽ vẫn có hiệu lực trong …… kể từ ngày ký, và sau đó có thể gia hạn từng năm tùy thuộc vào các sự thoả thuận tiếp theo, nếu có. Thỏa thuận này có thể được chấm dứt bởi một trong hai bên bằng cách đưa ra ít nhất ba (03) tháng thông báo bằng văn bản cho bên kia.
  6. Các tài sản liên quan của mỗi bên (kể cả tài sản vô hình và tài sản hữu hình) là tài sản cá nhân của mỗi bên và thuộc trách nhiệm quản lý của chủ sở hữu, cho đến khi hai bên chính thức có những ký kết và thỏa thuận khác có liên quan.

Biên bản này được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có và giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên , đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên , đóng dấu )

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI