Mẫu Biên bản họp tổ

Biên bản họp tổ là văn bản của cá nhân, tập thể thuộc một khu dân cư, một tổ dân phố sử dụng khi tiến hành họp, thảo luận, bàn bạc về một vấn đề nào đó, biên bản được lập ra nhằm ghi nhận toàn bộ nội dung diễn ra trong buổi họp, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản họp tổ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN HỌP TỔ

(Số:…/BB-…) 

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm…., tại địa chỉ: …… Chúng tôi gồm có:

1.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

2.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

3.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

4.Ông/bà: ……………………………………… Chức vụ: …………………

………………

Tiến hành họp tổ để bàn bạc về việc: ……………………………

Sau cuộc họp đã thống nhất thông qua những vấn đề như sau:

………………………………

Biên bản được lập xong vào lúc …giờ…phút cùng ngày, đã đọc lại cho tất cả những người tham gia nghe lại và thông qua.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢNĐẠI DIỆN TỔ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI