Biên bản nguồn gốc hàng hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày17 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN XÁC MINH NGUỒN GỐC HÀNG HÓA

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản: ( Bên xác minh )

 • Tôi là……
 • Đại diện cho công ty…………………..
 • Địa chỉ công ty…………………………..           
 • Số điện thoại………….. fax…………….

Bên nhận xác minh

 • Ông( bà) ………………………
 • Đại diện Công ty …………………….
 • Số CMND…………………….
 • Địa chỉ công ty…………………………..
 • Số điện thoại…………………….

Nội dung sự việc

 • Công ty chúng tôi được Công ty……….. thuê để thực hiện việc xác minh nguồn gốc hàng hóa vừa được chuyển đến
 • Thời gian thực hiện từ ….. giờ ngày …. tháng …. năm 2020 đến ….giờ ngày ….. tháng ….. năm 2020 
 • Tổng số hàng hóa được nhận xác minh……………………
 • Sau khi xác minh chúng tôi thấy chất lượng hàng hóa mà công ty……… nhận được có xuất xứ rõ ràng và không vi phạm .

Chúng tôi cam kết sự việc trình bày trên hoàn toàn là sự thật.

Biên bản lập xong hồi……….giờ………..phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện công ty                                                                                  Người thực hiện

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI