Biên bản tạm giữ đồ nghi vấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ NGHI VẤN

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

  • Tôi tức ……….. Chức vụ…………….Đơn vị………………..
  • Ông ………….Chức vụ……………..Đơn vị…………………

Người làm chứng:

  • Ông A Địa chỉ…………………. Số CMND …………………….ngày cấp…….. nơi cấp………….
  • Bà B Địa chỉ…………………. Số CMND ………………………. ngày cấp…….. nơi cấp………….

Tiến hành lập biên bản tạm giữ đồ nghi vấn của

  • Ông C Địa chỉ…………………. Số CMND ……………………. ngày cấp…….. nơi cấp………….

Đồ vật bị tạm giữ bao gồm:

STT Tên tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữĐơn vị tínhSố lượng, khối lượng, trọng lượngGhi chú(4)
      

Ngoài những tài liệu, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi……….giờ………..phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây.

Bên vi phạm                                 Người làm chứng                               Bên lập biên bản

…………….                                   …………………                              ……………………

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI