Biên bản tập kết vật tư

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản tập kết vật tư


CƠ QUAN/TỔ CHỨC

 

Số: … / BB …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  ……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN TẬP KẾT VẬT TƯ

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Hôm nay, vào lúc ……. giờ, ngày……tháng……năm…… tại…………………………………………….

cùng với sự chứng kiến và kiểm tra của đại diện đơn vị thi công. Chúng tôi tiến hành lập biên bản tập kết vật tư với nội dung:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTTên vật tưĐVTĐơn giáKhối lượngThành tiền
1     
2     
 Tổng cộng    

Tổng cộng giá trị của tài sản bàn giao:…………………………………………………….VNĐ

( Bằng chữ:…………………………………………………………….. )

Hai bên xác nhận những nội dung trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.       

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ THẦUĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
 (Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI