Biên bản thực hiện bàn giao ao hồ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN THỰC HIỆN BÀN GIAO AO HỒ

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Bên cho thuê khoán:

…;

Bên thuê khoán:

Ông A;

Chúng tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vào ngày 13/2/2020 vừa qua, tôi có ký kết với ông A Hợp đồng thuê ao nuôi cá số …/HĐT/2020. Theo đó, tôi đồng ý cho ông A thuê khoán ao nuôi cá nhà mình và ngày 3/3/2020 sẽ tiến hành bàn giao ao cho ông A. Vậy nay tôi lập biên bản này ghi nhận việc bàn giao ao nuôi cá giữa tôi và ông A theo đúng nội dung đã thỏa thuận tại Hợp đồng thuê khoán.

Tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình ghi nhận lại và trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Giấy tờ kèm theo:

– Hợp đồng thuê ao nuôi cá số …/HĐT/2020;

– Hình ảnh ao tại thời điểm bàn giao;

Bên cho thuê khoán                                                             Bên thuê khoán                                            

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI