Biên bản ủy quyền

Mẫu Biên bản ủy quyền


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN 

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại:…………………………………………………… chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:………………………………………………. Sinh ngày:……………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……..

Nơi cấp:…………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

CAM KẾT

– Hai bên cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Mọi tranh chấp pháp sinh giữ hai bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết. Nếu không thể giải quyết bằng hòa giải thì tranh chấp giữa các bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyềnBên được ủy quyền
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI