Biên bản yêu cầu nghiệm thu

Mẫu Biên bản yêu cầu nghiệm thu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN YÊU CẦU NGHIỆM THU

Số hiệu gói thầu:…

Kính gửi: CÔNG TY………………………………

Tên dự án:………………………………………………………………..

Tên gói thầu:……………………………………………………………

(Hạng mục:……………………………………………………………… )

Công trình:………………………………………………………………

Đơn vị thi công chúng tôi đã thực hiện xong khối lượng công việc hoàn thành của phần:

Đơn vị chúng tôi đã tổ chức nghiệm thu nội bộ ……., ngày……tháng……năm……  theo đúng quy định.

Các tài liệu kèm theo phiếu yêu cầu này bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành xây dựng.

Kính đề nghị nghiệm thu vào lúc ……., ngày……tháng……năm…… Kính đề nghị quý cấp thực hiện để đơn vị chúng tôi triển khai thi công phần tiếp theo cho kịp tiến độ thi công.

Xác nhận của Kỹ sư tư vấn giám sát thi công công trình

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đại diện đơn vị thi công

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI