Bổ sung tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh như thế nào?

Kính chào luật sư. Vơ chồng tôi nhận con nuôi và đã làm thủ tục nhận con theo hướng dẫn. Nay chúng tôi muốn bổ sung tên cha mẹ nuôi vào giấy khai sinh của con nuôi. Vậy xin hỏi có thể thực hiện được không? Chúng tôi cần chuẩn bị các giấy tờ gì và đến đâu để làm thủ tục này. Mong luật sư trả lời giúp tôi.

Hiện nay trường hợp nhận con nuôi rất phổ biến, nhiều cặp vợ chồng, người độc thân muốn có con sẽ tìm đến việc nhận nuôi con từ người khác. Thông thường khi nhận nuôi con thì cha mẹ nuôi sẽ thay đổi họ, tên của con nuôi để con nuôi mang họ của mình. Do đó khi nghe đến việc bổ sung tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh nhiều người sẽ cảm thấy rất xa lạ và nghĩ rằng việc này không cần thiết vì khi nhận con nuôi cũng đã có quyết định nuôi con rồi. Vậy thực tiễn việc bổ sung tên cha, mẹ nuôi vào giấy khai sinh có thực hiện được không? Nếu có thì thủ tục thực hiên thế nào/ Cần những giấy tờ gì? Để làm rõ vấn đề này, LVN Group xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Bổ sung tên cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh“. Mời bạn đọc cùng cân nhắc để trả lời câu hỏi ở trên nhé.

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Hôn nhân và gia đình 2014
 • Luật nuôi con nuôi 2010 
 • Luật Hộ tịch 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Giấy khai sinh là gì?

Theo Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014, Giấy khai sinh được hiểu như sau:

“Giấy khai sinh là văn bản do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.”

Theo quy định trên, giấy khai sinh là văn bản do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp cấp cho cá nhân khi đã thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh. Khi cá nhân được sinh ra sẽ được cha, mẹ hoặc người khác thực hiện thủ tục khai sinh tại đơn vị có thẩm quyền. Việc này xác định một cá nhân được sinh ra với tên gọi do người đi khai sinh khai, ngày sinh của cá nhân sẽ được dựa trên các giấy tờ thể hiện việc sinh đẻ (giấy chứng sinh). Với chức năng là ghi nhận các thông tin cá nhân của người được khai sinh, giấy khai sinh là giấy tờ quan trọng và được sử dụng phần lớn trong các thủ tục hành chính đồng thời gắn liền với mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 của Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì Giấy khai sinh bao gồm những thông tin quan trọng cơ bản như sau:

 • Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê cửa hàng; dân tộc; quốc tịch;
 • Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;
 • Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Mặt khác, trên giấy khai sinh còn thể hiện thông tin ngày cấp và nơi cấp giấy đăng ký khai sinh của cá nhân đó.

Giá trị Giấy khai sinh của cá nhân

Bổ sung tên cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh

Tại điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch cũng quy định như sau về Giấy khai sinh như sau:

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê cửa hàng; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng đơn vị, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Theo đó có thể thấy Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, thể hiện những thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân và là cơ sở để xác định các thông tin của một cá nhân trên các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đến nhân thân của cá nhân đó.

Mọi hồ sơ, giấy tờ cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê cửa hàng; quan hệ cha, mẹ, con như: sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, bằng tốt nghiệp, sổ bảo hiểm, giấy phép lái xe… đều phải thống nhất với nội dung trong Giấy khai sinh.

Giấy khai sinh có giá trị pháp lý và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Quy định về bổ sung tên cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh

Việc nhận nuôi con nuôi sẽ làm phát sinh quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi. Không chỉ là vấn đề về mối quan hệ, nhiều cha mẹ nuôi muốn thể hiện việc nhận nuôi của mình nên mon muốn có thể ghi tên mình lên giấy khai sinh của con nuôi. Và để biết được việc này có thực hiện được được không thì trước tiên ta cần tìm hiểu về quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được phát sinh qua việc nhận nuôi thế nào. Căn cứ:

Quan hệ giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 thì:

1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có trọn vẹn các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo hướng dẫn của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, đơn vị nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.

Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.

4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, uỷ quyền theo pháp luật, bồi thường tổn hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi”.

Có thể thấy, kể từ thời gian nhận nuôi thì cha mẹ nuôi và con nuôi được pháp luật công nhận có quyền và nghĩa vụ đối với nhau như cha mẹ đẻ và con đẻ. Có thể hiểu đơn giản, lúc này cha mẹ nuôi sẽ thay cha mẹ đẻ thực hiện tất cả các quyền của cha mẹ đối với con. Người con đó cũng được coi như con ruột của họ do đó đương nhiên cũng phát sinh các mối quan hệ với người thân của cha mẹ nuôi.

Cha mẹ nuôi sẽ có tất cả các quyền và nghĩa vụ theo hướng dẫn tại Luật hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Bổ sung tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh được không?

Tại Điều 26 Luật hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:

“1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo hướng dẫn của pháp luật dân sự.

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo hướng dẫn của Luật nuôi con nuôi.”

Bên cạnh đó theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 24/2019/NĐ-CPcó quy định:

“3. Việc bổ sung, thay đổi thông tin về cha, mẹ trong Giấy khai sinh của con nuôi được thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về hộ tịch.”.

Do đó việc thay đổi về thông tin cha mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi sẽ thực hiện theo các quy định pháp luật về hộ tịch. Trong trường hợp này sẽ không bổ sung tên cha, mẹ nuôi trong giấy khai sinh của con nuôi mà sẽ thực hiện thủ tục thay đổi tên cha mẹ trong giấy khai sinh.

Thủ tục thay đổi tên cha mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi

Hồ sơ, giấy tờ

Cha mẹ nuôi có nu cầu thay đổi tên cha, mẹ trong giấy khai sinh của con nuôi cần chuẩn bị hồ sơ để nộp lên đơn vị có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu);

– Giấy khai sinh của con bản gốc;

– Quyết định được nhận nuôi con nuôi;

– Chứng minh thư hoặc thẻ CCCD và sổ hộ khẩu của người yêu cầu thay đổi (cha, mẹ nuôi)

Thẩm quyền đăng ký thay đổi hộ tịch

Theo Điều 27 Luật hộ tịch 2014, thẩm quyền thay đổi hộ tịch như sau:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

The đó nếu do nhu cầu địa lý mà bạn không tể đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi trước đó con nuôi bạn làm Giấy đăng ký khai sinh thì có thể đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi mà bạn và con nuôi hiện đang cư trú để làm thủ tục này.

Thủ tục đăng ký thay đổi

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho đơn vị đăng ký hộ tịch theo như hồ sơ ở trên.

– Trong thời hạn 03 ngày công tác kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo hướng dẫn, nếu thấy việc thay đổi hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày công tác.

– Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan uỷ quyền thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan uỷ quyền ghi vào Sổ hộ tịch.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn về “Bổ sung tên cha mẹ nuôi trong giấy khai sinh”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Hãy theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Và nếu quý khách có câu hỏi về thủ tục ly hôn đơn phương, thuận tình ly hôn và muốn cân nhắc giá dịch vụ ly hôn đơn phương nhanh mất bao nhiêu tiền hoặc để được trả lời các vấn đề pháp lý khác, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191. Hoặc bạn có thể cân nhắc thêm các kênh sau:

 • FB: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Mời bạn xem thêm

 • Con nuôi có được hưởng di sản thừa kế của cha mẹ nuôi được không?
 • Hướng dẫn quy trình làm lại giấy khai sinh đơn giản năm 2022
 • Làm giấy khai sinh rồi có đổi tên được không năm 2022?

Giải đáp có liên quan

Cha mẹ nuôi có thể đổi họ của con nuôi sang họ cha, mẹ nuôi được không?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 24 Luật nuôi con nuôi 2010 thì:
1. Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có trọn vẹn các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo hướng dẫn của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Theo yêu cầu của cha mẹ nuôi, đơn vị nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thay đổi họ, tên của con nuôi.
Việc thay đổi họ, tên của con nuôi từ đủ 09 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.
3. Dân tộc của con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi.
4. Trừ trường hợp giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi có thỏa thuận khác, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng, uỷ quyền theo pháp luật, bồi thường tổn hại, quản lý, định đoạt tài sản riêng đối với con đã cho làm con nuôi”.
Theo đó cha mẹ nuôi hoàn toàn có quyền yêu cầu thay đổi họ, tên của con nuôi. Trường hợp con nuôi từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của con nuôi trước khi thay đổi.

Cha mẹ nuôi có thể làm lại Giấy khai sinh cho con nuôi trong trường hợp nào?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định về việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh mà khi mất tùy vào trường hợp, người bị mất, làm hỏng Giấy khai sinh có thể xin cấp lại bản sao trích lục hộ tịch hoặc đăng ký lại khai sinh.
Nếu con nuôi bạn rơi vào trường hợp đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 và Sổ hộ tịch và bản chính Giấy khai sinh đều bị mất hoặc không còn lưu trữ thông tin thì cha mẹ nuôi có thể làm thủ tục đăng ký lại khai sinh cho con nuôi.

Việc đăng kí thay đổi tên cha (mẹ) vào giấy đăng khai sinh của con có mất phí không?

Theo Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí hộ tịch thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo đó lệ phí hay đổi tên cha vào giấy khai sinh của con theo hướng dẫn của pháp luật sẽ do từng HĐND tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương quy định căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương đó mà xác định mức thu lệ phí thủ tục thay đổi tên cha vào giấy khai sinh của con sao cho phù hợp. Riêng đối với những người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật,…; thì sẽ được miễn lệ phí.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI