Các trường hợp được tạm hoãn, miễn NVQS theo quy định mới

Nghĩa vụ quân sự ( NVQS) là gì? Những đối tượng nào thuộc các trường hợp được tạm hoãn, miễn NVQS theo hướng dẫn mới? Việc hoãn, miễn NVQS như vậy cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?

Hãy cũng LVN Group trả lời nhưng câu hỏi trên thông qua bài viết dưới đây!

Cơ sở pháp lý

 • Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.
 • Luật Dân quân tự vệ 2019.
 • Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
 • Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
 • Nghị định 27/2016/NĐ-CP.
 • Thông tư 148/2018/TT-BQP.

NVQS và những điều kiện khi tham gia NVQS

NVQS là sự thể hiện trách nhiệm của công dẫn đối với tổ quốc của mình. Để bảo đảm quyền và lợi ích của công dân; Nhà nước đã đưa ra những quy định rất cụ thể về NVQS ; cũng như các trường hợp được tạm hoãn, được miễn NVQS. Căn cứ:

Về định nghĩa của NVQS

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, NVQS được định nghĩa là:

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Điều 4: Giải thích từ ngữ.

Cũng tại Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, những yêu cầu về NVQS được nêu rất cụ thể. Theo đó, nhưng yêu cầu này bao gồm:

 • Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; không phân biệt dân tộc; thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp; nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hướng dẫn của Luật này.
 • Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

Trường hợp được công nhận hoàn thành NVQS

Các trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình gồm:

 • Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;
 • Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên; đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;
 • Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế – quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên; theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;
 • Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Các đối tượng thuộctrường hợp được tạm hoãn , miễn NVQS

NVQS là việc công dân thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước. Đây là nghĩa vụ thiêng thiêng liêng đối với mỗi công dân. Tuy nhiên, vì những điều kiện hoàn cảnh nhất định, một số công dân không thể thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình với đất nước được. Đó là nhưng trường hợp bất khả kháng được quy định traong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Căn cứ:

Với trường hợp được tạm hoãn NVQS?

Theo khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019; những công dân sau đây sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ:

 • Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
 • Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động; chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị tổn hại nặng về người ; tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận;
 • Một con của bệnh binh; người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
 • Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
 • Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn; theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do ubnd cấp tỉnh trở lên quyết định;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác; công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật;
 • Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học; trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;
 • Dân quân thường trực.

Với trường hợp được miễn NVQS

Theo Khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Các trường hợp được miễn NVQS bao gồm:

 • Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
 • Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
 • Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
 • Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Xem thêm: Mẫn đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự.

Thủ tục trong các trường hợp tạm hoãn, miễn NVQS

Với trường hợp xin tạm hoãn NVQS?

Trong một số trường hợp, công dân có thể được tạm hoãn nhập ngũ. Khi này, công dân cần làm Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, nộp cho đơn vị có thẩm quyền và gửi kèm các giấy tờ liên quan.

Về hồ sơ yêu cầu tạm hoãn NVQS

Chuẩn bị Hồ sơ yêu cầu tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm:

 • Bản chính đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình
 • Giấy tờ chứng minh đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình

Công dân tiến hành nộp hồ sơ này tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác minh công dân có thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được không. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành thông báo kết quả tạm hoãn nhập ngũ với công dân.

Mẫu Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

Lưu ý

Khi làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần lưu ý như sau:

 • Người nhận đơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Trình bày trọn vẹn, chính xác các thông tin cá nhân cần thiết.
 • Bắt buộc ghi rõ mình thuộc trường hợp nào trong số những trường hợp được pháp luật cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.
 • Nếu xác định được thời gian tạm hoãn thì trình bày trong đơn.
 • Khi gửi đơn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cần cung cấp các giấy tờ chứng minh người viết đơn thuộc những trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:
 • Giấy kết luận tình trạng sức khỏe của bác sĩ nếu thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự;
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình đối với trường hợp người là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng người không có khả năng lao động, gia đình bị tổn hại nặng do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn;
 • Các giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với các trường hợp: có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giản dân trong 03 năm đến các vùng kinh tế khó khăn;
 • Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong, dân quân thường trực phải có giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;
 • Đối với học sinh, sinh viên phải có giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.

Công dân phải đảm bảo tính trung thực trong việc xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu khai báo gian dối.

Với trường hợp xin miễn NVQS

Nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 41Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Công dân thực hiện làm các thủ tục sau:

 • Bản chính đơn xin miễn NVQS theo Mẫn đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự.
 • Giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng được miễn NVQS được cấp chính quền địa phương công nhận.

Sau đó nộp tại UBND cấp xã để giải quyết.

Trường hợp Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương không giải quyết thì dì bạn có quyền tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Hội đồng nghãi vụ quân sự quận/huyện để xem xét giải quyết.

Xem thêm:

Bị cận thị có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự 2020 là bao nhiêu?

Xăm hình trên người có phải tham gia nghĩa vụ quân sự?

Giải đáp có liên quan

Sinh viên đang theo học ở các trường đại học có giấy gọi đi NVQS có được hoãn thực hiện nghĩa vụ không?

sinh viên hệ cao đẳng, đại học và đang trong thời gian một khóa đào tạo thì bạn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.
Xem thêm: Đơn xin xác nhận miễn nghĩa vụ quân sự trong thời gian học.

Trường hợp người được gọi tham gia NVQS là lao động chính trong nhà có được miễn NVQS không?

TH Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động sẽ được hoãn NVQS theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015.

Nữ công dân đủ điều kiện tham gia NVSQ có được tham gia đăng ký NVQS không?

Pháp luật Việt Nam hiện nay không bắt buộc công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì phải nhập ngũ. Công dân nữ trong thời bình nhập ngũ với tinh thần tự nguyện và được nhà nước chấp nhận

Liên hệ Luật Sư X

Trên đây là toàn bộ nội dung bài tư vấn.

Mọi câu hỏi cần sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn của Luật Sư X, mời quý khách liên hệ qua số điện thoại: 1900.0191

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI