Cam kết bảo vệ môi trường

Mẫu Cam kết bảo vệ môi trường


UBND … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân …

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:……………………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Nội dung cam kết

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh … , gia đình tôi cam kết thực hiện chủ trương của thành phố với những nội dung sau:

  1. Không đổ rác, vứt rác bừa bãi
  2. Vứt rác đúng giờ quy định

Khung giờ từ:………………………………………………….

  1. Tham gia dọn vệ sinh khu phố

Thời gian:……………………………………………………….

Nếu vi phạm những nội dung cam kết trên, tôi hoàn toàn nhận trách nhiệm kỷ luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.    

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI