Cam kết giao ước thi đua

Cam kết giao ước thi đua là văn bản của cá nhân đảm bảo, cam đoan chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy của cơ quan với mục đich giao ước thi đua phong trào……..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Cam kết giao ước thi đua


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-***———-

Hà Nội, ngày….tháng…..năm…..

BẢN CAM KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA

Kính gửi: ……………………………..

Tôi tên:……………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………………………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………

Thực hiện quy chế số …. của ………..quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn ……………..tôi làm bản cam kết giao ước thi đua năm ……..…với các nội dung như sau:

  1. Chấp hành tốt nội quy đơn vị, quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước, chính trị nội bộ, dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền, phòng và chống cháy, nổ;
  2. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các quy trình về chuyên môn, nghiệp vụ trong giải quyết công tác chuyên môn.
  3. Không để gây mất an ninh, trật tự tại đơn vị.

NGƯỜI CAM KẾT    

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI