Văn bản Cam kết góp vốn

Cam kết góp vốn là văn bản của cá nhân (tổ chức) là cổ đông trong công ty cổ phần cam đoan và chịu trách nhiệm về phần vốn góp mà mình sẽ góp trong công ty đó…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Cam kết góp vốn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

Hà Nội, ngày….tháng….năm……

BẢN CAM KẾT GÓP VỐN

(V/v góp vốn trong công ty…….)

Kính gửi: …………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………Sinh ngày: …./…./….

Chứng minh nhân dân số: …………………..cấp ngày…./…/…tại……………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………..

Ngày …/…/…, tôi có cùng với ông/bà………………….. kí biên bản góp vốn thành lập công ty…….. với số tiền mặt và các tài sản khác cụ thể như sau:

– Tôi góp: ……………………….

– Ông …………………………. góp……………………….

– Bà …………………………..góp………………………….

Nay bằng văn bản này, tôi xin cam kết sẽ góp đúng và đủ số vốn theo biên bản góp vốn ngày…../…./…. . Nếu tôi không thực hiện đúng sẽ chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI