Công văn đề nghị cấm hạn chế người ngoài vào khu vực doanh nghiệp

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị cấm hạn chế người ngoài vào khu vực doanh nghiệp


CÔNG TY TNHH X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤM HẠN CHẾ NGƯỜI LẠ VÀO KHU VỰC

V/v: Đề nghị cấm hạn chế người ngoài vào khu vực doanh nghiệp

Kính gửi: Ban Giám đốc

            Thời gian vừa qua, công ty nhận được rất nhiều phản hồi tiêu cực của nhân viên về việc người thân bị hạn chế vào khu vực doanh nghiệp dẫn tới mức độ hài lòng giảm và năng suất làm việc không được cao. Thêm vào đó, các đối tác của công ty phàn nàn việc không được cho vào khu doanh nghiệp để làm việc.

Nhận thấy tình trạng này ngày một tăng lên, Phòng quản lí đề nghị cấm hạn chế người ngoài ngoài ra vào khu doanh nghiệp.

            Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét, tạo điều kiện nhằm đáp ứng nhu cầu trên./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI