Công văn đề xuất hướng marketing công ty

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề xuất hướng marketing công ty


CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN ĐỀ XUẤT HƯỚNG MARKETING CHO CÔNG TY

V/v: Đề xuất hướng marketing công ty

            Qua phân tích của Phòng kinh doanh, nhận thấy xu hướng thị trường có sự thay đổi và nhu cầu của khách hàng ngày một cao, công ty xét thấy việc đề ra hướng marketing mới là vô cùng cần thiết.

Công ty đã nhận được Bản đề xuất marketing của ông Nguyễn Văn A – Trưởng phòng kinh doanh và ông Nguyễn Văn B – Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Ban lãnh đạo công ty đã họp và xem xét mức độ khả thi của Bản đề xuất và nhận thấy rằng không phù hợp với nguyên tắc hoạt động và cách thức hoạt động của công ty.

Công ty yêu cầu các phòng ban, bộ phận liên quan làm việc với nhau và đưa ra đề xuất hướng marketing mới cho công ty phù hợp với nhu cầu của thị trường.

            Phòng Kinh doanh và Bộ phận chăm sóc khách hàng chịu trách nhiệm phối hợp chỉ đạo và làm việc với các phòng ban khác cùng thực hiện./.

Nơi nhận:

– Phòng Kinh doanh;

– Bộ phận chăm sóc khách hàng;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI