Công văn thay đổi ngày họp thường niên

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn thay đổi ngày họp thường niên


CÔNG TY CP X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN THAY ĐỔI NGÀY HỌP THƯỜNG NIÊN

V/v: Thay đổi ngày họp thường niên

            Căn cứ theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm… do Chính phủ ban hành ngày… và xét thấy lịch họp thường niên của công ty quá gấp rút gây khó khăn cho người lao động. Trong thời gian qua, Ban Giám đốc công ty đã họp và xem xét lịch họp thường niên của công ty.

Bằng văn bản này, Ban Giám đốc công ty quyết định dời lịch họp thường niên sang ngày… để phù hợp với lịch nghỉ Tết nguyên đán năm…

Trưởng các bộ phận, phòng ban có trách nhiệm thông báo tới toàn bộ nhân viên của mình./.

Nơi nhận:

– Phòng… ;

– Bộ phận… ;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI