Công văn thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác

CÔNG TY A PHÒNG HÀNH CHÍNH
Số: …/CV-HC
V/v: Thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–         
…, ngày … tháng … năm …  

Kính gửi: Công ty B

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Từ ngày …/…/… tức thời điểm Hợp đồng hợp tác kinh doanh số …/HĐHTKD có hiệu lực đến nay, Công ty chúng tôi đã chủ động, nghiêm túc thực hiện hợp đồng. Theo đó, chúng tôi đã cung cấp nguồn kỹ sư có trình độ, bằng cấp phù hợp với công việc hợp tác.

Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 vừa qua đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty A. Chúng tôi phải tiến hành cắt giảm nhân sự, bao gồm cả vị trí kỹ sư chuyên môn. Xét thấy Công ty A không còn khả năng đóng góp sức lao động phục vụ cho công việc hợp tác theo Hợp đồng nói trên, chúng tôi gửi tới Quý Công ty Công văn số …/CV-HC để thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số …/HĐHTKD.

Sau khi nhận được Công văn, Quý Công ty vui lòng phúc đáp và sắp xếp 01 buổi làm việc trực tiếp với đại diện Công ty A để tiến hành thanh lý Hợp đồng hợp tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT,
HC.
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH  
(Ký và ghi rõ họ tên)
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI