Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm thực tiễn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm thực tiễn


CÔNG TY …

 

PHÒNG/BAN …

————–

Số: …/CV-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

 CÔNG VĂN YÊU CẦU RÚT KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

V/v: yêu cầu rút kinh nghiệm

Kính gửi: Ông/bà ……………………………………………….

Ngày … tháng … năm …, Phòng/ ban ………………………. Có nhận được văn bản thông báo về kết quả mà Ông/bà …………………… đạt được khi thực hiện chương trình/ kế hoạch …. Trong thời gian từ ngày …. tháng …. năm …. Đến ngày … tháng … năm …

Sau khi xem xét văn bản thông báo … trên, Phòng nhận thấy kết quả Ông/bà ……………… đạt được trong giai đoạn ……………… khi thực hiện kế hoạch/ chương trình …. Là chưa đáp ứng được nhu cầu đã được đặt ra và có sự chênh lệch với những cá nhân khác do sự thiếu linh hoạt … trong quá trình thực hiện kế hoạch….

Do vậy, phòng ……………………… làm công văn để đề nghị Ông/ bà làm một văn bản trình bày lý do dẫn đến kết quả này cũng như những kinh nghiệm mà Ông/bà ……………………. Rút ra được sau quá trình thực hiện kế hoạch và gửi cho phòng …………………. Trước ngày … tháng … năm… .

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phòng……… (để b/c );

– Trưởng phòng … (để b/c );

– Lưu VT.

TM TRƯỞNG PHÒNG …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI