SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Lấn chiếm đất là hành vi trái quy định của pháp luật đất đai. Vậy theo quy định hiện nay, trường hợp nào đất được xác định là đất lấn chiếm?

1. Trường hợp nào đất được xác định là đất lấn chiếm?

Hành vi vi phạm pháp luật đất đai rất phong phú. Ở mỗi giai đoạn xã hội khác nhau thì pháp luật quy định các loại hành vi bị coi là vi phạm pháp luật đất đai khác nhau. Theo quy định tại điều năm Luật Đất đai 1987 thì các hành vi bị nghiêm cấm khá đơn giản bao gồm: việc mua bán lấn chiếm đất đai, phát canh thu tô dưới mọi hình thức, nhận đất được giao mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, tự tiện sử dụng đất nông nghiệp đất có rừng vào mục đích khác hoặc làm hủy hoại đất đai. Cũng về hành vi vi phạm pháp luật đất đai thì điều sáu luật đất đai 1993 cũng quy định rằng: nghiêm cấm việc lấn chiếm đất đai hoặc chuyển quyền sử dụng đất trái phép. Đến Luật Đất đai năm 2003 thì các hành vi nghiêm cấm đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 15. Tuy nhiên sau một thời gian thực hiện luật đất đai 2003 bộc lộ nhiều nội dung không còn phù hợp. Điều 12 Luật Đất đai 2013 quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm:

– Lấn, chiếm hủy hoại đất đai; 

– Vi phạm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã công bố;

– Không sử dụng đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích;

– Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất…

Vì thế, đối với hành vi lấn, chiếm đất đơn thuần sẽ được hiểu là hành vi của cá nhân tổ chức khi không được sự đồng ý cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà tự tiện lấn chiếm đất đai khi không thuộc quyền sở hữu của mình, hoặc việc các chủ thể này được nhà nước giao, cho thuê đất nhưng nay đã hết thời hạn giao hoặc cho thuê đất, sau đó cũng không được nhà nước gia hạn sử dụng, các chủ thể kia cũng không thực hiện nghĩa vụ trả lại đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây được coi là hành vi bị cám của pháp luật đất đai, quy định cụ thể trong Luật Đất đai năm 2013 hiện hành. 

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định số 04/2022/NĐ-CP) thì hành vi lấn chiếm đất đai được gộp bởi hai hành vi, đó là lấn đất và chiếm đất. 

Thứ nhất, lấn đất được xác định bao gồm các hành vi sau:

– Người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới khi không được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Người sử dụng đất chuyển dịch ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cho phép;

– Người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc chuyển dịch ranh giới đất khi không được sự đồng ý của người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

Thứ hai, chiếm đất được xác định bao gồm các hành vi sau:

– Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai cho phép;

– Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;

– Việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc chủ sử dụng đất cho phép sử dụng hoặc việc sử dụng đất do được cơ quan nhà nước tạm giam hoặc mượn đất nhưng đã hết thời hạn giao mượn đất mà không trả lại đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp được nhà nước giao đất cho thuê đất nhưng đã hết thời hạn giao đất cho thuê đất mà không được nhà nước gia hạn sử dụng hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất theo quy định của thủ tục về đất đai;

– Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy tóm lại thì, lấn đất là hành vi có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi ranh giới, mốc giới của thửa đất trên thực tế so với diện tích được quy định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Còn chiếm đất thường là những hành vi sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc giao quyền sử dụng.

2. Lấn chiếm đất có bị xử phạt vi phạm hành không? 

Căn cứ theo Điều 12 Luật Đất đai 2013 nêu rõ, hành vi lấn chiếm đất đai là một trong các hành vi bị nghiêm cấm. Do đó, việc lấn chiếm đất của người khác sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 nghị định số 04/2022/NĐ-CP) thì mức phạt tiền đối với hành vi lấn, chiếm đất phụ thuộc vào loại đất bị lấn chiếm, diện tích, khu vực và người thực hiện hành vi. Cụ thể:

Diện tích lấn chiếm

Mức phạt tiền

Khu vực nông thôn

Khu vực đô thị

Lấn, chiếm đất chưa sử dụng

Dưới 0,05 héc ta

02 – 03 triệu đồng

Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 01 tỷ đồng đối với tổ chức

Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta

03 – 05 triệu đồng

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

05 – 15 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

15 – 30 triệu đồng

Từ 01 héc ta trở lên

30 – 70 triệu đồng

Lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất

Dưới 0,05 héc ta

03 – 05 triệu đồng

Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 01 tỷ đồng đối với tổ chức

Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta

05 – 10 triệu đồng

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

10 – 30 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

30 – 50 triệu đồng

Từ 01 héc ta trở lên

50 – 120 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất

Dưới 0,02 héc ta

03 – 05 triệu đồng

Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 01 tỷ đồng đối với tổ chức

Từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta

05 – 07 triệu đồng

Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta

07 – 15 triệu đồng

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

15 – 40 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

40 – 60 triệu đồng

Từ 01 héc ta trở lên

60 – 150 triệu đồng

Lấn, chiếm đất phi nông nghiệp

Dưới 0,05 héc ta

10 – 20 triệu đồng

Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 01 tỷ đồng đối với tổ chức

Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

20 – 40 triệu đồng

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

40 – 100 triệu đồng

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

100 – 200 triệu đồng

Từ 01 héc ta trở lên.

200 – 500 triệu đồng

3. Các biện pháp buộc khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn, chiếm đất:

Do ý nghĩa và vai trò quan trọng của đất đai đối với đời sống xã hội và phát triển kinh tế nên vi phạm pháp luật đất đai thường gây ra tổn thất lớn về kinh tế và có những tác động tiêu cực tới đời sống xã hội. Như vậy đối với hành vi lấn chiếm đất thì ngoài mức tiền phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tình trạng ban đầu, bao gồm:

– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi pphạm trước khi thực hiện hành vi lấn chiếm đất;

– Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm;

– Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất và các trường hợp người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất;

– Buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đất đai kể trên.

4. Hành vi lấn chiếm đất có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Ngoài ra, hành vi lấn chiếm đất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 228 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định về hình phạt của tội vi phạm các quy định về xử lý đất đai. Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai là hành vi lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai. Hành vi khách quan của người phạm tội theo Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015 là hành vi lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai. 

Theo quy định của pháp luật hình sự thì người phạm tội có thể thực hiện các hành vi: Lấn chiếm đất đai – từ ghép bao gồm hai hành vi, lấn và chiếm như đã phân tích ở trên. 

Đối với tội vi phạm Điều 228, hậu quả được xá định là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chưa nghiêm trọng, thì chủ thể thực hiện phải là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa xóa án tích mà còn vi phạm thì mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Hậu quả nghiêm trọng được xác định là những thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản cho con người, cho cơ quan, tổ chức và những thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội.

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

Bộ luật Dân sự năm 2015;

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Fe3O4 + H2 → Fe + H2O là một phản ứng oxi hoá khử phổ biến. Bài viết cung cấp các kiến thức mà bạn cần biết. Mời bạn đọc và tham khảo!

1. Phương trình phản ứng Fe3O4 ra Fe:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

– Điều kiện phản ứng xảy ra: Nhiệt độ

– Hiện tượng nhận biết phản ứng: Sắt từ oxit bị H2 khử tạo thành Fe màu trắng xám

– Phản ứng oxi hoá khử

– Trong đó: Fe3Olà chất oxi hoá; H2 là chất khử.

2. Tìm hiểu về Hidro:

2.1. Hidro là gì:

Hidro là nguyên tố phi kim, có ký hiệu hóa học là H, số hiệu nguyên tử là 1. Đây là nguyên tố nhẹ nhất, tồn tại ở thể khí với nguyên tử khối bằng 1.

Trong vũ trụ, Hidro là nguyên tố phổ biến. Nguyên tử này góp phần tạo nên 75% tổng khối lượng vũ trụ và trên 90% tổng số nguyên tử. Hidro thường tồn tại ở dạng nguyên tử, trong tầng cao của khí quyển Trái Đất. Với lớp vỏ chỉ có 1 electron nên Hidro được biết đến là nguyên tử đơn giản nhất.

Công thức hóa học của Hidro là H2.

2.2. Tính chất vật lí và tính chất hóa học của Hidro:

Thứ nhất, tính chất vật lí:

Hydrogen (H2) là một chất khí không màu, không mùi, và không có vị.

Dưới điều kiện tiêu chuẩn (25°C và 1 atm), nó tồn tại dưới dạng khí, nhưng có thể trở thành chất lỏng hoặc rắn ở nhiệt độ và áp suất cụ thể.

H2 có tỷ trọng rất nhẹ, chỉ khoảng 1/14 của không khí, nên nó có khả năng bay lên không. Nó là chất khí rất dễ cháy và nổ, nên cần đề phòng khi làm việc với nó.

Điểm sôi của H2 là -252,87°C và điểm đông là -259,16°C. Điều này cho thấy rằng H2 có độ lạnh rất thấp, và việc làm lạnh nhanh chóng có thể làm cho nó trở thành chất lỏng hoặc rắn.

H2 không phản ứng với hầu hết các chất khác ở điều kiện thông thường, nhưng nó có thể tạo thành hợp chất với một số nguyên tố và phân tử khác, chẳng hạn như oxi để tạo thành nước (H2O).

Thứ hai, tính chất hóa học:

– Phản ứng với kim loại: Hidro là phi kim có tính khử. Ở những nhiệt độ thích hợp, nó kết hợp được với oxi, oxit kim loại. Đó là những phản ứng hoá học của Hidro khá đặc trưng. Các phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt.

– Hidro tác dụng với oxi: Hidro phản ứng oxi ở nhiệt độ thích hợp theo phương trình hóa học: 2H2 + O2 → 2H2O. Hỗn hợp H2 và O2 là hổn hợp nổ. Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi tỉ lệ H2:O2 là 2:1 về thể tích.

– Hidro phản ứng với đồng oxit ở nhiệt độ khoảng 400 °C theo phương trình hóa học: H2 + CuO → Cu+ H2O. Trong phương trình hóa học trên, Hidro đã chiếm chỗ của oxi trong CuO. Ta nói Hidro có tính khử.

2.3. Điều chế Hidro (H2):

Điều chế H2 (hidro) có thể được thực hiện thông qua phản ứng giữa kim loại và axit hoặc phản ứng điện phân nước.

– H2 được tạo ra khi kim loại tương tác với axit. Ví dụ, phản ứng giữa kim loại kẽm (Zn) và axit HCl: Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

– H2 có thể được điện phân từ nước trong một thiết bị điện phân. Khi dòng điện đi qua nước, phân tử nước (H2O) phân ly thành hidro (H2) và oxi (O2): 2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

Lưu ý rằng điều chế H2 yêu cầu các biện pháp an toàn và kiến thức về quy trình hóa học. Cần phải thực hiện trong một môi trường có sự giám sát và kiểm soát từ các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

2.4. Ứng dụng của Hidro (H2): 

H2 là một loại chất khí không màu, không mùi, không độc và không cháy. Vì tính chất đặc biệt này, H2 có nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày và các ngành công nghiệp, bao gồm:

Năng lượng: H2 có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng sạch và tái tạo trong các ứng dụng như phản ứng nhiệt hạch, pin nhiên liệu, nhiên liệu xe hơi chạy bằng nhiên liệu hydro, và tạo ra nhiệt và điện từ năng lượng mặt trời.

– Ngành công nghiệp hóa chất: H2 được sử dụng trong sản xuất các sản phẩm hóa chất như amoniac, metanol, etanol và các chất có liên quan.

– Ngành công nghiệp điện tử: H2 được sử dụng trong sản xuất bán dẫn, xử lý bề mặt và vệ sinh các thiết bị điện tử.

– Chế biến thực phẩm: Trong ngành công nghiệp thực phẩm, H2 được sử dụng để chế biến, đun nấu, tạo cấu trúc và bảo quản các sản phẩm thực phẩm.

– Trong y tế: H2 có khả năng làm giảm stress oxi hóa trong cơ thể, giúp ngăn chặn các tác động tiêu cực của các gốc tự do. Điều này có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến sự oxi hóa, chẳng hạn như viêm nhiễm, bệnh tim mạch và ung thư.

3. Tìm hiểu về Fe3O4:

3.1. Fe3O4 được hiểu là gì:

Fe3O4 là công thức hóa học của oxit sắt(,III) hay còn được gọi là magnetit. Magnetit là một khoáng chất tự nhiên có màu đen, có tính từ và từ trường mạnh, được sử dụng trong việc sản xuất từ trường, nam châm và các ứng dụng điện tử. Ngoài ra, magnetit cũng được sử dụng trong công nghiệp xi măng, sơn và các sản phẩm chống ăn mòn. Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính.

Công thức phân tử: Fe3O4

3.2. Tính chất vật lí và tính chất hóa học:

– Là chất rắn, màu nâu đỏ, không tan trong nước và có từ tính.

– Tính oxit bazơ: Fe3O4 tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt (II) và sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

– Tính khử: Fe3O4 là chất khử khi tác dụng với các chất có tính oxi hóa mạnh: 3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O.

– Tính oxi hóa: Fe3O4 là chất oxi hóa khi tác dụng với các chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2  Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4 3Fe + 4CO2

3 Fe3O4 + 8Al  Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4Tính chất của Sắt từ Oxit Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe

3.3. Điều chế Fe3O4:

Trong tự nhiên oxit sát từ là thành phần quặng manhetit.

– Đốt cháy sắt trong oxi không khí thu được oxit sắt từ: 3Fe + 2O2 → Fe3O4

– Nung nóng Fe trong nước dạng hơi ở nhiệt độ < 570độC: 3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2

3.4. Ứng dụng của Fe3O4:

– Công nghệ điện tử: Fe3O4 được sử dụng làm chất liệu trong việc sản xuất các thiết bị điện tử như cảm biến, bộ nhớ và các linh kiện vi điều khiển.

– Vật liệu nam châm: Với tính chất từ tính mạnh, Fe3O4 được sử dụng để sản xuất nam châm dùng trong các ứng dụng công nghiệp và y tế.

– Tạo ảnh từ: Fe3O4 được sử dụng trong các phương pháp hình ảnh y tế như hình ảnh từ cộng hưởng (MRI) để tạo ra hình ảnh cơ thể.

– Xử lý nước: Fe3O4 có khả năng hấp thụ và loại bỏ các chất hữu cơ và hợp chất kim loại nặng khỏi nước, làm cho nó phù hợp cho quá trình xử lý nước.

– Công nghệ điện tử mô phỏng: Fe3O4 có thể được sử dụng trong các mô phỏng điện tử để tạo ra môi trường tính toán và mô phỏng hệ

4. Bài tập vận dụng và lời giải:

Câu 1  Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hom 570 °C thì tạo ra H2và sản phẩm rắn là:

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Hướng dẫn giải

Fe tác dụng H2O ở t° > 570°C sẽ tạo FeO

t° < 570°C sẽ tạo Fe3O4

Đáp án là : A

Câu 2 Cho các kim loại sau: Al; Zn ; Fe; Cu; Pb. Số kim loại tác dụng với dung dịch đồng sunfat là:

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Hướng dẫn giải

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đáp án là : C

Câu3: Để tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe mà khối lượng Ag không thay đổi thì dùng chất nào sau đây ?

A. FeSO4    B. CuSO4    C. Fe2(SO4)3    D. AgNO3

Hướng dẫn giải

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Cu + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 + CuSO4

Đáp án : C

Câu 4Hai thể tích khí H2 với một thể tích khí nào sau đây tạo thành hỗn hợp nổ?

A. Clo.

B. Oxi.

C. Nitơ.

D. Cacbon đioxit.

Hướng dẫn giải

Hai thể tích khí H2 với một thể tích khí O2 tạo thành hỗn hợp nổ.

Đáp án là : B

Câu 5: Sau phản ứng của CuO và H2 thì có hiện tượng gì:

A. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành xanh lam

B. Sau phản ứng, chất rắn màu đen chuyển thành đỏ

C. Có chất khí bay lên

D. Không có hiện tượng

Hướng dẫn giải

Phản ứng: CuO + H2Bài tập về Tính chất và ứng dụng của hidro lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính chất và ứng dụng của hidro lớp 8 có lời giải Cu + H2O

Chất rắn ban đầu là CuO có màu đen, sau phản ứng chuyển thành Cu có màu đỏ

Đáp án là : B

Câu 6 Tính thể tích hiđro (đktc) để điều chế 5,6 (g) Fe từ FeO?

A. 2,24 lít.

B. 1,12 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

nFeBài tập về Tính chất và ứng dụng của hidro lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính chất và ứng dụng của hidro lớp 8 có lời giải= 0,1(mol)

PTHH:       FeO +  H2Bài tập về Tính chất và ứng dụng của hidro lớp 8 có lời giảiBài tập về Tính chất và ứng dụng của hidro lớp 8 có lời giải Fe + H2O

Tỉ lệ PT:                1mol        1mol

Phản ứng:           0,1mol ←  0,1mol

⇒VH2=0,1.22,4=2,24(l)

Đáp án là : A

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Văn khấn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin thi cử đỗ đạt đầy đủ v à chính xác nhất được chúng minh tổng hợp qua bài viết dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

1. Sắm lễ mang đến Văn Miếu:

Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin thi cử đỗ đạt, chúng ta cần chuẩn bị  một số điều như sau:

– Một gói bánh đậu xanh

– 3 cái bóng đèn điện

– Một cuốn sổ, một cây bút, hoa quả các loại

– 5 lễ tiền vàng

– Có thể thêm nhiều vật phẩm khác, gói vào rồi đặt lên mâm lễ

– Chuẩn bị sớ cầu thi đỗ đạt mang đến Văn Miếu: Sớ cầu thi đỗ đạt hay thăng tiến là lễ vật không nên thiếu khi đến cầu ở Văn Miếu. Bạn có thể đặt viết sớ cầu thì cử đỗ đạt tại cổng của văn miếu. Những mong muốn, tên tuổi, địa chỉ của bạn sẽ được các thầy nho viết vào văn sớ trước khi mang vào lễ trong các điện.

– Trang phục: Trang phục mặc định phải trang trọng và lịch sự. Không mặc trang phục trái với thuần phong mỹ tục, phản cảm. Trang phục mặc theo đung quy định tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám

2. Văn khấn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin thi cử đỗ đạt:

2.1. Văn khấn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin thi cử đỗ đạt – mẫu 1:

Việt Nam quốc, Hà Nội thị, Văn miếu Quốc Tử Giám.

Môn sinh: sinh niên.

Kính cẩn tấu trình: Văn xương Thánh Đế.

Chư vị Thượng Trung Hạ bản từ.

Hôm nay là ngày tháng Năm Canh Tý

Con xin kính cẩn biện cung trần bạc lễ.

Cúi xin chư vị Đại Đức Thánh Hiền học giả chứng giám cho con là:………….

Trú tại : Việt Nam quốc.

Nay đang học tại: Việt Nam quốc. Năm ứng thí kỳ thi:….

Trước Văn Xương Thánh Đế Linh Đài, con xin thành kính xin các bậc đạo hữu thành tâm, phù hộ độ trì cho con năm nay mạnh khỏe, tinh thần hiệp đồng, trí tuệ minh mẫn, trí tuệ minh mẫn, Bỏ qua, tập trung học sách để bước vào kỳ thi gặp nhiều kiết tường, học giỏi, đỗ đạt cao, thầy yêu bạn giúp đỡ, hoàn thành bài thi về đích, đạt điểm tối đa của khối: Đại học…..

Con kính mong Thầy nhận lời giúp đỡ để con được danh gia vọng tộc.

Con xin khấu đầu cảm tạ!

Môn sinh con: .…………. xin rập đầu cúi lạy đến bách bái.

Hoặc sĩ tử, phụ huynh có thể tham khảo bài khấn nôm được lưu truyền trong dân gian như sau:

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Kính nguyện Phật Thánh chứng tâm thiện thần bảo hộ.​

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ….

Hữu duyên hữu ngộ Thánh độ chỉ đường, mà hôm nay nhằm ngày…. tháng ……..năm …., đệ tử được đem thân về hầu đê đầu bái yết cửa …….. linh từ.

Con xin kêu cho… (nêu đầy đủ họ tên, phòng thi, số báo danh) được đỗ đạt trong kỳ thi…. sắp tới.

Con nguyện noi gương sáng đức Thánh để tỏ rạng trí tâm chuyên cần sự học.

Nguyện xin ngài bồi hơi tiếp sức, gia lực hộ trì cho con Long Vân đạt hội, thẳng lối đường mây, công danh thỏa nguyện.

Con chẳng dám quên công ân trời bể nhà ngài. Con là người trần mắt thịt, con ăn chưa sạch, bạch chưa thông còn nhiều lầm lỗi xin xin được tha thứ, mở lối cho con đi. Độ cho con được tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu, kỳ thi đỗ đạt như ý muốn.

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật!

Con nam mô a di Đà Phật! (3 lạy)

2.2. Văn khấn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin thi cử đỗ đạt – mẫu 2:

 

Việt Nam quốc, Hà Nội thị, Văn miếu Quốc Tử Giám.

Môn sinh: ……………. Sinh ……………. niên.

Kính cẩn tấu trình: Văn xương Thánh Đế. 

Chư vị Thượng Trung Hạ bản từ.

Hôm nay là ngày:……..…tháng ………………. Năm Nhâm Dần

Con xin kính cẩn biện cung trần bạc lễ. 

Cúi xin chư vị Đại Đức Thánh Hiền học giả chứng giám cho con là:………….

Trú tại : ……….- Việt Nam quốc.

Nay đang học tại: ………Việt Nam quốc. Năm …. ứng thí kỳ thi:….

Trước linh đài Văn xương Thánh Đế linh đài Con xin thành kính xin Ngài chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho con năm nay mạnh khỏe, tinh thần đồng táng, trí tuệ minh mẫn, tà khí bỏ qua, chú tâm sách vở học hành. tập bước vào kì thi gặp nhiều kiết tường may mắn, học giỏi, đỗ đạt cao, được thầy yêu bạn giúp đỡ, hoàn thành bài thi về đích, đạt điểm tối đa của trường: Đại học…..

Con kính xin chư vị chấp lễ chấp cầu trợ lực cho con được kim bảng danh đề toại tâm như ý.

Con xin khấu đầu cảm tạ!

Môn sinh con: .…. xin rập đầu cúi lạy đến bách bái.

3. Các lưu ý quan trọng khác:

– Sau khi làm lễ hóa vàng mang tẩy và vở về nhà, khi thi lấy ra để làm bài.

– Bóng đèn điện, gắn vào đèn bàn học hàng ngày.

– Bánh đậu xanh ăn hàng ngày và trước khi đi lấy hên.

– Lưu ý khi đi khấn cầu ở Văn miếu:

Các nhà nghiên cứu tâm linh chỉ nói rằng, các anh chị em nên đến đền Ngọc Sơn cầu thi để mọi việc trở nên tốt đẹp. Còn Văn Miếu là nơi học trò đỗ đạt, hay làm lễ tốt nghiệp sẽ thích hợp hơn. Hiện nay, trước kỳ thi, các sĩ tử đang rất căng thẳng, nên nhiều sĩ tử đã chọn cách đi lễ để cầu cho thi đậu cả hai nơi, nhưng lại bối rối không biết nên làm lễ như thế nào, bởi khi loay hoay thì họ nên được thoải mái. Nếu không có chùa thì nhiều chùa sẽ mất thiêng.

Theo các nhà tâm linh, khi chuẩn bị đi lễ cần cúng tổ tiên và viếng các ngôi chùa ở làng trước để xin rết thiêng phù hộ cho con cháu thi cử đỗ đạt. Đến những nơi linh thiêng, buổi lễ bắt đầu bằng lễ tạ ơn, sau đó tiếp tục ăn năn, cầu nguyện và xin đỗ cho kỳ thi.

Đồ lễ thường là rượu. Em cầu mong bác sĩ sẽ gặp nhiều may mắn và thi đỗ… Sau đó, em sẽ chú tâm vào việc học cho thật tốt…

Các nhà tâm linh đều khuyến khích, sau khi đến nơi tâm linh cầu nguyện, phải thành tâm, không đi thẳng về hoặc chờ cho qua, hoặc chờ cơ hội để trở lại cúng bái. Nhưng qua hay không, người đi lễ cũng nên quay lại tạ ơn ở ngôi chùa đã qua. Lễ tạ ơn cũng thường là lễ dầu như lễ cúng dường. Một số người đi nhà thờ biết rõ là không có cơ hội quay lại nên bị tính phí và ảnh hưởng về sau.

Trong thi cử, dù đậu hay rớt, các sĩ tử cũng nên biết rằng thi cử còn nhờ phúc tổ tiên để lại, chứ không phải chỉ cầu ở chùa là đỗ đạt. Phải có sự cố gắng của bản thân, kỳ thi có thành công hay không là do sự cố gắng của chính các em. Vì vậy, cần phải biết chăm chỉ học tập, biết cách học tập đúng đắn.

4. Cách viết sớ cầu thi cử đỗ đạt:

Chú ý, cần nỗ lực học hành, chăm làm việc thiện…

Sớ văn sau có thể điền thêm các thông tin cho phù hợp với mỗi người, rồi khi đi lễ Chùa, Đền… có thể đọc rồi hóa (đốt):

Văn Thù thượng trí, nhập viên thông tắc dĩ tuệ căn. Đồng tử tinh cần, cầu Bồ-đề nãi đa phiên bái phỏng. Tuệ căn bản cụ, tinh tấn độ phương khả khai thông; Kiệt tín kiền thành, thị kham tác phá minh trừ ám. Kim cứ Việt Nam quốc …….. tỉnh/thành phố…….. huyện/quận……… xã/phường………thôn/đường…….. cung nghệ vu (ghi địa chỉ chùa/đền)….

Quý đối Phật thánh tiên hiền cung đương xí vọng ư (ghi Trường thi, khóa thi, ngày thi) chi khoa, phương danh tiêu bảng. Kim tín chủ…. (ghi tên người đường đứng cúng như cha, mẹ, cô, gì….) kỳ vị

Ứng khóa phương danh (ghi họ tên, số báo danh sĩ tử) …kim nhật ngưỡng can.

Phật thánh mặc thùy, minh trung gia bị. Thiết niệm, đệ tử đẳng phao sinh lậu hạng, tuệ lực thúy vi. Trượng tinh cần danh đề thượng bảng; bằng thiện hữu đắc ngộ minh sư.

Phục vọng

Phụng quốc gia thiết nghiễn ma xuyên, vị lê dân đan tâm bất hoại.

Biểu xích thành trượng phỉ lễ cúng dường tam bảo: Hoa biểu tinh anh, hương trưng vi nguyện.

Biện hoa hương lễ phẩm quân nghi, cụ sớ chương hòa nam thượng tấu.

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát tọa sư tử tòa tác đại chứng minh

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát tác đại chứng minh

Cung phụng Hoàng thiên thượng đế, tứ phủ vạn linh, ngũ phương bát hướng tôn thần đồng tùy gia hộ.

Phục nguyện Vạn thế sư biểu, chư tử bách gia, thất thập nhị hiền đẳng lân mẫn phù trì.

Vị tiền phục nguyện.

Văn xương cảm ứng, thánh đức phù trì, bi mẫn phàm tình, khai giác ngu khổn. Kì nguyện khoa thành ứng cử, kim bảng đề danh. Thượng vị quốc gia tận xuất hãn mã chi lao, hạ hướng lê dân, đạn kiệt thất khu chi lực.

Ngưỡng lại

Phật ân gia hộ chi bất khả tư nghị giả cẩn sớ.

Giáp Ngọ niên, ………. nguyệt ………. nhật. Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ

Hết sớ!


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tuân
thủ pháp luật là việc tuân theo các quy định và luật pháp được thiết lập bởi
chính phủ và các cơ quan quyền lực khác trong một quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ
giúp chúng ta nắm bắt rõ Tuân thủ pháp luật tiếng Anh là gì? Cùng tham khảo bài
viết của chúng mình nhé.

1. Tuân thủ pháp luật được hiểu như thế nào:

Tuân thủ pháp luật là hình thức thực thi pháp luật, theo đó chủ thể bị pháp luật kiểm soát, chi phối hành vi của mình nhằm mục đích tránh vi phạm các điều khoản bị pháp luật hiện hành nghiêm cấm. Các hành động của chủ sở hữu có thể được thực hiện dưới dạng không hành động, mặc dù có cơ hội để thực hiện chúng.

Tuân thủ pháp luật là việc tuân thủ các quy định và luật do chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác đặt ra trong một quốc gia. Nó bao gồm đối xử công bằng với mọi người, không vi phạm các quy định pháp luật và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý.

Tuân thủ luật pháp là rất quan trọng trong một xã hội dân sự vì nó giúp bảo vệ các quyền và sự an toàn của mọi người. Khi mọi người tuân thủ pháp luật, tranh chấp và xung đột có thể được giải quyết một cách hợp lý và công bằng. Nó cũng giúp bảo vệ quyền của các cá nhân và cộng đồng trước những hành vi vi phạm pháp luật của những người khác.

Ngoài ra, việc chấp hành pháp luật còn tạo môi trường ổn định cho kinh tế – xã hội. Khi người dân và doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, họ có thể tin tưởng vào một hệ thống pháp luật công bằng và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế.

Vì vậy, tuân thủ pháp luật là yêu cầu cần thiết để duy trì một xã hội công bằng, an toàn và bền vững.

2. Tuân thủ pháp luật tiếng Anh là gì?

Tuân thủ pháp luật tiếng Anh gọi là “Compliance to the law”. Đây là một khái niệm quan trọng trong các lĩnh vực pháp lý, kinh doanh và quản lý tổ chức. “Tuân thủ pháp luật” có nghĩa là việc tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến hoạt động của một tổ chức hoặc cá nhân. Nó bao gồm việc đảm bảo rằng tất cả các hoạt động được thực hiện đúng đắn, phù hợp với pháp luật và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật. Việc tuân thủ pháp luật có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân, đồng thời đảm bảo sự tin tưởng và tôn trọng của khách hàng, chính quyền, đối tác kinh doanh và doanh nghiệp. cộng đồng. Nó cũng giúp tránh những nguy cơ phạm tội và những hậu quả không mong muốn của việc vi phạm pháp luật.

Vì vậy, việc tuân thủ pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi tổ chức, cá nhân và cần được coi là nghĩa vụ, nghĩa vụ pháp lý để đảm bảo môi trường hoạt động lành mạnh, bền vững.

3. Ví dụ có sử dụng từ Tuân thủ pháp luật trong tiếng Anh:

– Human governments require that their subjects learn and obey the laws of the land. (Các chính phủ đòi hỏi công dân phải biết và tuân thủ luật pháp của nước ấy.)

– There is a difference between following principles and legalistically obeying rules. (Có sự khác biệt giữa việc theo nguyên tắc và khắt khe tuân thủ luật lệ.)

– Comply with local laws when submitting price information. (Tuân thủ luật pháp địa phương khi gửi thông tin về giá.)

– Obey the laws! (Tuân thủ luật giao thông!)

– Income taxes are required, however, to abide by the law of geographical uniformity. (Thuế thu nhập được yêu cầu, tuy nhiên, phải tuân thủ luật thống nhất về địa lý.)

– And nobody has to remind you to obey a law of nature, right? (Chẳng ai phải nhắc bạn tuân thủ luật tự nhiên phải không?)

– It’s another matter that very few schools follow it. (Rất tiếc là có quá ít trường tuân thủ luật.)

– US forces will comply with the Law oF Armed Conflict at all times. (Lực lượng Hoa Kỳ sẽ luôn tuân thủ Luật chiến đấu vũ trang.)

– During the rally all participants have to follow the traffic rules. (Trong quá trình di chuyển, các đội chơi phải tuyệt đối tuân thủ luật giao thông.)

We must follow the law in every particular. (Tuân thủ luật pháp trong một số trường hợp.)

Now, we follow state and local regulations. (Giờ đây, chúng tôi tuân thủ luật pháp của bang và luật địa phương.)

We do that to comply with the law. (Chúng tôi làm điều đó để tuân thủ luật pháp.)

-Em thấy anh vẫn có vấn đề về tuân thủ luật pháp.

Still having trouble following the rules, I see.

-Phải, tuân thủ luật hoặc trở thành một tên sát nhân.

Yes, to uphold the law or to become a murderer.

-Ấy là những điều cần thiết, và không đòi hỏi phải tuân thủ Luật Pháp Môi-se.—Công-vụ 15:28, 29.

Such commands were “necessary things,” but heeding these did not require following the Mosaic Law. —Acts 15:28, 29.

-Bạn có khen ngợi những chị độc thân trung thành tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời không?

Do you give commendation to unmarried sisters who loyally obey God’s law?

-Hãy tuân thủ luật địa phương về việc sử dụng thiết bị di động, tai nghe và mũ bảo hiểm.

Follow local laws about using mobile devices, headphones and helmets.

-Những vấn đề liên quan đến việc tuân thủ Luật Pháp đã gây bất đồng trong hội thánh.

Issues related to observing the Law had been causing strife in the congregation.

-Làm sao chúng ta có thể tránh khuynh hướng tuân thủ luật pháp một cách khắt khe?

How can we avoid any tendency to be legalistic?

-Chỉ được hợp tác với những công dân tuân thủ luật pháp.

Must only associate with law-abiding citizens.

-Nếu nó muốn sống sót thì nó phải tuân thủ luật lệ.

If she wants to survive, she has to follow our rules.

-Tôi tuân thủ luật Giá sách cố định

I’m subject to Fixed Book Price laws

-Anh có chương trình nào bắt anh phải tuân thủ luật pháp không?

Do you have any programming that makes you obey the law?

-Như vậy coi như không tuân thủ luật chơi.

I’m afraid this is noncompliance.

-Bằng cách tuân thủ Luật Pháp, dân Y-sơ-ra-ên nhận được ân phước nào?

By keeping the Law, what blessing would the nation of Israel receive?

4. Cách sử dụng cụm từ compliance with the law trong tiếng Anh:

Cụm từ  “Compliance with the law” có thể được sử dụng trong văn bản và hội thoại để diễn đạt ý nghĩa của việc tuân thủ luật pháp:

– All employees must ensure compliance with the law when conducting business activities. (Tất cả nhân viên phải đảm bảo tuân thủ pháp luật khi tiến hành các hoạt động kinh doanh.)

– The company was fined for non-compliance with the law regarding environmental regulations. (Công ty đã bị phạt vì không tuân thủ luật pháp liên quan đến các quy định về môi trường.)

– The company was fined for non-compliance with the law regarding environmental regulations. (Duy trì việc tuân thủ luật pháp là điều quan trọng đối với các doanh nghiệp để tránh các vấn đề pháp lý và hình phạt.)

​5. Các hình thức thực hiện pháp luật khác trong tiếng Anh:

Ngoài tuân theo pháp luật còn có các hình thức thực thi pháp luật khác: sử dụng pháp luật, thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật

– Sử dụng pháp luật: Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể của pháp luật thực hiện các quyền chủ thể của mình (thực hiện các hành vi mà pháp luật cho phép). Các quy phạm pháp luật về quyền tự do dân chủ của công dân được thực hiện dưới hình thức này. “Sử dụng pháp luật” trong tiếng Anh có thể được diễn đạt bằng cụm từ “Apply of the law”:

+ The court’s decision was based on the application of the law to the specific case.

+ The application of the law can be complex and requires a thorough understanding of legal principles.

– Thực thi pháp luật: Thi hành pháp luật (tuân thủ) là một hình thức thi hành pháp luật trong đó chủ thể pháp luật có thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực.Thực thi pháp luật trong tiếng Anh có thể được mô tả bằng cụm từ “Enforcement of the law”. Nó chỉ sử dụng việc áp dụng các quy định và luật pháp của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể thông qua hành động của các cơ quan thực thi pháp luật.

Cơ quan thực thi pháp luật tuyên bố chắc chắn rằng các quy định của pháp luật có tính trừng phạt, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và trừng phạt những kẻ phạm tội. Các cơ quan thực thi pháp luật, chẳng hạn như cảnh sát và kỹ thuật dân sự, đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi pháp luật. Dưới đây là một số ví dụ về cách cụm từ “thực thi pháp luật” được sử dụng bằng tiếng Anh:

+ The government has increased enforcement of the law regarding cybercrime to combat online fraud and hacking.

+ The police are responsible for the enforcement of the law and maintaining public safety in their communities.

+ The company was fined for violating environmental regulations, highlighting the need for stricter enforcement of the law.

– Áp dụng pháp luật: Áp dụng pháp luật là một hình thức thi hành pháp luật, trong đó nhà nước thông qua cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho chủ thể pháp luật thực hiện các quy định của pháp luật hoặc tự mình căn cứ vào pháp luật. quy định của pháp luật để tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ, chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể. Việc áp dụng luật trong tiếng Anh có thể được diễn đạt bằng cụm “Application of the law”, “Implementation of the law”, hoặc “Enforcement of the law”,  tùy theo ngữ cảnh và mục đích của câu.

Cụm từ “Application of the law” thường được dùng để chỉ việc sử dụng các quy định, luật pháp của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể để giải quyết tranh chấp hoặc áp dụng trong các tình huống cụ thể.

Cụm từ “Implementation of the law” đề cập đến việc thực hiện các quy định và luật đã được thiết lập dựa trên các chính sách và hoạt động thực tế.

Cụm từ “Enforcement of the law” thường được sử dụng để chỉ việc thực thi pháp luật, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý thông qua hành động của các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Bài viết dưới đây là Bài phát biểu cảm tưởng nhận huy hiệu Đảng
hay, ý nghĩa nhất. Cùng tham khảo bài viết của chúng mình để nắm bắt rõ hơn nhé.

 

 

1. Bài phát biểu cảm tưởng nhận huy hiệu Đảng hay, ý nghĩa:

1.1. Bài phát biểu cảm tưởng nhận huy hiệu Đảng hay, ý nghĩa – mẫu 1:

Các đồng chí!

Trong niềm hân hoan, phấn khởi, tôi vô cùng biết ơn Đảng đã dìu dắt, giáo dục, động viên tôi trong suốt 30 năm phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, các đồng chí lãnh đạo chi bộ, Công ty trong những năm qua, các đồng chí Đảng viên, cán bộ trong Chi bộ Công ty.

Tôi sinh ra ở …………, một vùng quê nghèo có truyền thống cách mạng, lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ đều tham gia cách mạng. Năm 1984, theo tiếng gọi của Đảng, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã lên đường nhập ngũ vào Quân đội nhân dân Việt Nam

Được rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân đội cách mạng, sự cố gắng của tôi đã được Đảng, Quân đội ghi nhận và niềm vui, vinh dự đã đến. Ngày 17 tháng 5 năm 1987 tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và trở thành đảng viên chính thức ngày 17 tháng 5 năm 1988

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi chuyển sang làm việc trong ngành điện, tại Nhà máy Thủy điện Trị An vào cuối năm 1987.

Là một chiến sĩ, đảng viên, công nhân ngành Điện là một chuỗi thời gian phấn đấu, rèn luyện để giữ vững bản lĩnh khoa học, truyền thống gia đình, người cộng sản trong tôi. Trong gian khổ trong quân ngũ, khi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sự nỗ lực giữ tiến độ, đổi mới và trì hoãn, an toàn trong công việc, giữa náo nhiệt và giản đơn, giữa danh dự và danh vọng; Trong quá trình phấn đấu bản thân luôn giữ vững tinh thần của người Đảng viên, luôn một lòng trung thành với Đảng.

Và hôm nay, với sự phấn đấu bền bỉ, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tôi vinh dự được kết nạp tròn 30 năm tuổi Đảng.

Xin chào các đồng chí!

Nhân dịp này, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối, các đồng chí lãnh đạo Chi bộ và Công ty Cổ phần Thủy điện ………….. thời gian; Các đồng chí lão thành trong Đảng đã định hướng, giúp đỡ tôi và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đã yêu thương, ủng hộ tôi trong suốt quá trình phấn đấu để giữ vẹn nguyên những tư chất cao quý. của một đảng viên cộng sản.

Tôi xin hứa trước Đảng bộ Khối .. TP….. và Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện ………… sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu. phấn đấu nhiều hơn nữa, để đóng góp công sức của mình vào sự hoạt động và phát triển của Chi nhánh Công ty, cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, cống hiến, trí tuệ của mình đóng góp một phần vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Thủy Điện….. ……., tiếp tục xứng đáng là Đảng viên gương mẫu của Đảng, là đảng viên của Đảng cộng sản. Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

1.2. Bài phát biểu cảm tưởng nhận huy hiệu Đảng hay, ý nghĩa – mẫu 2:

Kính thưa các đồng chí…….. Thường vụ Đảng ủy……. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường……!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Xin chào các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào được đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chính mình, nhắc nhở chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Nhân dịp này, cho phép tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ Đảng viên trong nhà trường đã luôn giúp đỡ, hỗ trợ tôi trong suốt quá trình công tác. hoạt động.

Xin chào các đồng chí!

Với tôi, đã có một thời gian chính thức gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng hơn 42 năm, kể từ khi nhập ngũ đến trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày…/…/19. .. Từ một sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi trở thành một người lính và sau này là cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.

Tôi được vào Đảng ngày …/…/19…, tại thao trường quân sự của tỉnh…. chỉ 1 ngày trước khi lên đường….. vào trường chiến khu. .. … 40 năm nhìn lại, trải qua biết bao thử thách, gian khổ, ác liệt, thậm chí có lúc phải hy sinh tính mạng nơi chiến trường; Đến giờ phút này, đã đi hết chặng đường dài của một đời người, vinh dự được đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, tôi cảm thấy rất tự hào vì mình đã luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, luôn luôn nêu cao. nhân cách của người cộng sản, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng giao phó; đặc biệt là những thử thách, rèn luyện trong quân đội, trên chiến trường với những năm tháng đầy kỉ niệm đầy hoài niệm, gian khổ. Nhưng cuộc sống của chúng tôi ở đó vẫn tràn đầy sự hồn nhiên, vô tư, đầy lạc quan và niềm tin giúp tôi trưởng thành. Chính sự hy sinh, cống hiến của đồng đội đã là tấm gương sáng để tôi học tập và noi theo.

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tình đoàn kết, giúp đỡ của các đồng chí, đồng đội, cán bộ, đảng viên trong các đơn vị quân đội trước đây đã hỗ trợ tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. trong những thời điểm khó khăn, ác liệt nhất trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Quân đội nhân dân Việt Nam là nơi khởi đầu của cuộc đời tôi, nơi tôi được thử thách, rèn luyện, học tập và lập công. Nhờ quân đội, môi trường đã tôi luyện, hun đúc trong tôi ngọn lửa nhiệt tình cách mạng, ý chí kiên định vượt qua gian khổ để lên đường.

Tôi xin cảm ơn ngôi trường Đại học Bách Khoa trước đây và trường Đại học Bách khoa ngày nay đã đón tôi vào một cuộc sống mới, mang đến cho tôi tri thức, tình yêu và sự nghiệp. Nơi đây còn in đậm tình cảm, dấu ấn, niềm tin để tôi tiếp tục phấn đấu. Xin cảm ơn các đồng chí cán bộ, đảng viên trong nhà trường đã hỗ trợ, tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Xin chào các đồng chí!

Vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi hôm nay, tôi hiểu rằng đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến của tôi mà đồng thời đây cũng là trách nhiệm của tôi, cần phải tiếp tục học tập. rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để luôn xứng đáng là người đảng viên. Mãi mãi giữ gìn cốt cách, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người Đảng viên cộng sản.

Xin chào các đồng chí!

Tôi có may mắn và may mắn hơn nhiều Đảng viên trẻ là được chứng kiến các giai đoạn khác nhau của cách mạng do Đảng lãnh đạo. Từ những năm tháng hy sinh, gian khổ, ác liệt trong chiến tranh trước, đến những gian nan, đầy rẫy sau ngày đất nước thống nhất và phồn vinh của đất nước hôm nay, tôi càng thấu hiểu sâu sắc hơn. . cái giá phải trả cho cuộc sống hôm nay. Qua đó, tôi càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta nói chung, vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự trưởng thành của Nhà trường nói riêng. Mong rằng mỗi đảng viên sẽ rèn luyện, phấn đấu hơn nữa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để Đảng mãi mãi vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo thực sự của mình.

Nhân dịp năm mới 2023, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí.

Cảm ơn rất nhiều !

2. Huy hiệu Đảng được hiểu như thế nào:

Mỗi đảng viên là một tế bào của Đảng, Đảng viên tốt làm cho Đảng ta vững mạnh, Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng là vinh dự lớn nhất trong đời, được Đảng ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng viên đối với sự nghiệp. cách mạng của dân tộc.

Huy hiệu Đảng không được quy định cụ thể trong bất kỳ văn bản pháp luật nào. Tuy nhiên, đối với mỗi đảng viên, huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những công lao, đóng góp của đảng viên đã có công với Đảng, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý của sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của người đảng viên đối với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

3. Tiêu chuẩn, đối tượng tặng huy hiệu Đảng:

Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 tuổi đảng được tặng huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng có thể được tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 tuổi sớm nhưng thời gian tặng huy hiệu sớm không quá 12 tháng so với thời hạn quy định; được tặng huy hiệu sớm 70, 75, 80, 85, 90 tuổi nhưng thời gian tặng huy hiệu sớm không quá 24 tháng so với thời gian quy định.

Đảng viên từ trần có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm nhưng thời gian xét tặng trước hạn không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, đảng viên đã bị kỷ luật Đảng từ cảnh cáo trở lên thì sau 6 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức) thì không được xét tặng. , nếu sửa chữa tốt, những điểm còn thiếu sót sẽ được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Việc tặng bằng khen, giấy khen, cờ cho tổ chức đảng, tặng bằng khen, giấy khen cho đảng viên và thủ tục tặng Huy hiệu Đảng và các hình thức khen thưởng trong Đảng thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tổ chức. Trung tâm.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Một trong những vấn đề nhiều cặp vợ, chồng ly hôn hiện nay là tranh chấp phần tài sản đã xây dựng trên phần đất của bố mẹ. Vậy khi vợ, chồng xây nhà trên đất bố mẹ, khi ly hôn xử lý chia như thế nào? 

1. Nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn: 

Theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, nguyên tắc giải quyết chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn như sau:

* Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định: 

– Ưu tiên sự thỏa thuận của các bên khi ly hôn. 

– Khi không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ giải quyết theo yêu cầu của hai vợ, chồng. 

* Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận: 

– Áp dụng chia tài sản theo thỏa thuận đã có. 

– Khi thỏa thuận không rõ ràng, cụ thể thì áp dụng các nguyên tắc theo luật định để giải quyết. 

* Các nguyên tắc khác xét đến khi chia tài sản chung của vợ chồng như sau: 

– Tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn sẽ chia đôi, tuy nhiên Tòa có xét đến các yếu tố như sau để giải quyết: 

+ Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng: 

Hoàn cảnh này được hiểu là khả năng lao động, khả năng tạo ra thu nhập của một trong các bên sau khi ly hôn hay các tình trạng về năng lực pháp luật, năng lực hành vi, sức khỏe của vợ, chồng. 

Đương nhiên Tòa án sẽ cân nhắc bên có khó khăn hơn sau khi ly hôn sẽ được chia phần tài sản nhiều hơn để ổn định cuộc sống và chăm lo cho con cái. 

+ Công sức của vợ, chồng đóng góp vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung: 

Ở đây, Tòa án xem xét trên thực tế vợ hoặc chồng có sự đóng góp như thế nào vào việc tạo lập cũng như duy trì khối tài sản chung của vợ, chồng. 

Bên nào chứng minh được mình có công sức nhiều hơn sẽ được tính toán chia phần tài sản nhiều hơn. 

Lưu ý: lao động của vợ, chồng trong gia đình cũng được tính là lao động có thu nhập. 

+ Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập: 

Khi chia tài sản chung, Tòa án vẫn tính toán đến việc đảm bảo được hoạt động nghề nghiệp của mỗi bên sẽ tiếp tục được hành nghề sau khi ly hôn. 

Tuy nhiên, việc đảm bảo lợi ích chính đáng của mỗi bên không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ; chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự.

+ Xem xét một trong các bên ai có lỗi vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng hay không? 

Việc chia tài sản chung của vợ, chồng khi ly hôn cũng xem xét đến việc một trong các bên có lỗi lầm gì khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, ví dụ như một trong các bên ngoại tình,… 

– Khi chia tài sản thì phải chia bằng hiện vật. Trường hợp không chia được bằng hiện vật thì tính đến việc chia theo giá trị. 

Nếu như bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần ban đầu mình được chia thì sẽ phải có trách nhiệm thanh toán cho bên còn lại phần chênh lệch. 

– Đối với tài sản riêng, tài sản của ai thì người đó hưởng, ngoại trừ trường hợp đã nhập vào khối tài chung của vợ chồng theo thỏa thuận. 

– Nếu như có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

– Khi chia tài sản chung của vợ, chồng, Tòa án vẫn tính đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Xây nhà trên đất bố mẹ, khi ly hôn xử lý chia như thế nào?

Thực tế xảy ra rất nhiều trường hợp có sự tranh chấp về vấn đề xây nhà trên đất bố mẹ khi ly hôn. Trường hợp này phải làm rõ các vấn đề sau: 

Thứ nhất, đất này nguồn gốc là của bố mẹ và hiện tại vẫn đang thuộc quyền sử dụng của bố mẹ. Bố mẹ thực tế chỉ cho con cái xây dựng nhà cửa trên đó để sinh sống chứ không cho tặng hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó sang cho các con. Nếu như vậy, ở đây chỉ có thể xác nhận ngôi nhà là thuộc phần sở hữu của các con, quyền sử dụng đất vẫn là tài sản của bố mẹ. 

Khi các con có ly hôn thì phần đất sẽ không được chia, chỉ có thể chia phần nhà, công trình xây dựng trên đất vì vợ, chồng đã bỏ công sức, toàn bộ tiền bạc xây dựng phần nhà đó. 

Trong tình huống này, khi chia đôi hiện vật là ngôi nhà là rất khó. Thực tế nhà bao giờ cũng gắn liền với đất, không thể tách riêng phần đất ra khỏi phần nhà hoặc tách đôi phần nhà ra được. Như vậy chỉ có những hướng xử lý như sau: 

– Một trong các bên vợ hoặc chồng sẽ ở lại và lấy toàn bộ quyền sở hữu nhà ở đó rồi thanh toán lại bằng tiền tương đương với giá trị phần nhà mà đối phương còn lại được hưởng. 

– Nếu không vợ, chồng có thể đàm phán với bố mẹ mua lại quyền sở hữu nhà ở, được tiền hai vợ, chồng chia nhau theo các phần tương ứng. 

Trên đây là những hướng giải quyết có thể nói là nhanh gọn nhất, tránh xảy ra tranh chấp, dùng dằng khó giải quyết gây mất thời gian, thậm chí mất tình cảm trong gia đình. 

Thứ hai, nếu như quyền sử dụng đất là của bố mẹ nhưng bố mẹ đã cho riêng một trong hai vợ, chồng thì phần đất đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

Khi ly hôn, phần tài sản riêng là đất được bố mẹ tặng cho riêng của ai thì người đó hưởng, không phải là tài sản chung vợ, chồng nên không phải chia; còn phần nhà trên đất do hai vợ chồng bỏ tiền ra xây dựng trong thời kỳ hôn nhân thì là tài sản chung và sẽ chia cho hai vợ, chồng. 

Thứ ba, nếu như quyền sử dụng đất là của bố mẹ nhưng bố mẹ đã cho chung hai vợ, chồng sau khi kết hôn thì phần đất và phần nhà các người con xây dựng sẽ được coi là tài sản chung. Như vậy, khi ly hôn, hai vợ chồng sẽ được phân chia toàn bộ phần nhà và đất. 

3. Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng khi ly hôn: 

Khi giải quyết ly hôn, việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng là một trong những vấn đề cơ bản và quan trọng, cụ thể như sau: 

Tài sản chung của vợ, chồng xác định bao gồm: 

– Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. 

– Các khoản thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên ngoại trừ trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

– Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

– Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Lưu ý: tài sản chung của vợ, chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Khi vợ, chồng có tranh chấp tài sản mà không có căn cứ xác định tài sản vợ, chồng là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. 

(quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, hướng dẫn tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP). 

Tài sản riêng của vợ, chồng xác định bao gồm:

– Tài sản của vợ, chồng có được trước khi kết hôn. 

– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. 

– Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân. 

–  Các loại tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Khi sử dụng tài sản thuộc sở hữu riêng, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT: 

– Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

– Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. 

 

 

 

 

 

 

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Trong đạo Phật, Tam Bảo được coi là ba ngôi báu quý giá nhất, gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tam Bảo là nơi cung cấp sự nương tựa cho muôn loài, giúp chúng ta tìm được sự giải thoát và hạnh phúc trong cuộc sống. Dưới đây là văn khấn ban Tam Bảo khi đi Chùa chuẩn theo tâm linh.

1. Tam bảo là gì?

Trong đạo Phật, Tam Bảo được coi là ba ngôi báu quý giá nhất, gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tam Bảo là nơi cung cấp sự nương tựa cho muôn loài, giúp chúng ta tìm được sự giải thoát và hạnh phúc trong cuộc sống.

Phật bảo: Là đấng giác ngộ đầu tiên, người đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập để hướng đến sự giải thoát, làm giảm nhẹ hoặc xóa bỏ những khổ đau vốn có trong cuộc đời này. Phật bảo giống như một tia sáng, giúp chúng ta nhận ra con đường đúng đắn để thoát khỏi vòng xoay sinh tử. Nhờ vào Phật bảo, chúng ta có thể tìm được nguồn sáng và hy vọng để tiến tới hạnh phúc và giải thoát.

Pháp bảo: Là chân lý giác ngộ và phương pháp tu tập do Phật truyền dạy. Pháp bảo là một nguồn cung cấp kiến thức và kinh nghiệm vô cùng quý giá, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tinh thần Phật giáo, hướng dẫn chúng ta tu tập theo những giáo lý của Phật để đạt được sự giải thoát. Nhờ vào Pháp bảo, chúng ta có thể tìm thấy lối đi đúng đắn để thoát khỏi sự đau khổ và tìm được sự hạnh phúc trọn vẹn.

Tăng bảo: Quý Chư Tăng là những người đã bước trên con đường tu tập đúng đắn và đạt được giác ngộ. Họ sẽ hướng dẫn, dìu dắt chúng ta thoát khỏi nẻo tối, đường Mê, tu hành cho đến nơi dứt khổ. Tăng bảo giống như một người bạn đồng hành, giúp chúng ta đạt được sự giải thoát và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhờ vào Tăng bảo, chúng ta có thể được học hỏi từ những người đã đi trước, và tìm được sự cảm thông và ủng hộ trong hành trình tu tập của mình.

Tóm lại, Tam Bảo là một khái niệm quan trọng trong đạo Phật, giúp chúng ta tìm được sự nương tựa và hướng dẫn trong cuộc sống. Nhờ vào Tam Bảo, chúng ta có thể tìm thấy sự giải thoát và hạnh phúc trọn vẹn.

2. Ý nghĩa lễ ban Tam Bảo: 

Tam bảo là một khái niệm rất quan trọng trong đạo Phật, và được coi là ba ngôi báu quan trọng nhất trong tôn giáo này. Từ ngữ “Tam bảo” trong tiếng Việt có nghĩa là “ba ngôi báu” hoặc “ba kho tàng” và bao gồm ba nguyên tắc cốt lõi của đạo Phật: Phật, Pháp và Tăng.

Phật là ngôi báu quan trọng nhất trong Tam bảo, đại diện cho đấng giác ngộ đầu tiên trong lịch sử đạo Phật. Người này đã tìm ra chân lý và phương pháp tu tập giúp giảm bớt và xóa bỏ những khổ đau trong cuộc sống. Phật bảo được coi là nguồn cảm hứng và mẫu số cho tất cả mọi người trong đạo Phật.

Ngôi báu thứ hai là Pháp, đại diện cho phương pháp tu tập do Phật truyền dạy. Pháp được xem là cách thức để mọi người có thể tiếp cận và đạt đến sự giải thoát. Pháp bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm các kinh điển, truyền thống và tập quán, và được sử dụng như một công cụ để hướng dẫn người tu tập đạt đến sự giác ngộ.

Ngôi báu thứ ba là Tăng, đại diện cho những vị chư tăng, là những người đã từ bỏ cuộc sống gia đình và tập trung vào việc thực hành giáo pháp của đức Phật. Chư tăng được coi là những người mang lại sự cảm hứng và truyền bá giáo pháp đến cho tất cả mọi người. Những vị chư tăng này đã từ bỏ tất cả những gì liên quan đến cuộc sống thường nhật để tập trung vào việc tu tập và giúp đỡ mọi người trong việc đạt đến sự giác ngộ.

Tam bảo là một khái niệm rất quan trọng trong đạo Phật, và nó được coi là một trong những nền tảng cốt lõi của tôn giáo này. Qua Tam bảo, người tu tập đạt được sự hiểu biết sâu sắc về tư tưởng và phương pháp tu tập trong đạo Phật. Ngoài ra, Tam bảo còn đem lại cho người tu tập những lợi ích tinh thần và cảm xúc tích cực, giúp họ tiếp cận với cuộc sống một cách tích cực hơn và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Trong các ngày rằm, mồng một, ngày lễ Phật giáo, Tết nguyên đán, hoặc những ngày gia đình có việc hệ trọng, người Việt thường đến chùa lễ Phật, thành tâm cầu khấn hồng ân chư Phật, chư đại Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng gia hộ cho bản thân và gia đình mạnh khoẻ, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, gia đình hoà thuận, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc v.v.

Ngoài ý nghĩa về tâm linh, đi lễ chùa còn giúp con người rèn luyện tính kiên nhẫn, tinh tế và tôn trọng giá trị của đồng loại. Đi lễ chùa cũng giúp con người có thêm những giây phút tĩnh tâm, xa lánh khỏi sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống hiện đại. Một bầu không khí tĩnh lặng và thanh tịnh giúp con người có thể suy ngẫm, tìm lại sự cân bằng và sự bình an trong tâm hồn.

Việc đi lễ chùa cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần của con người. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy, việc thực hành tâm linh có thể giúp giảm căng thẳng, tăng cường cảm giác hạnh phúc và cảm giác thận trọng khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Đi lễ chùa cũng giúp con người có thêm sức mạnh và động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Vì vậy, đi lễ chùa là một hoạt động mang tính văn hóa, tâm linh và cũng là một cách để con người rèn luyện bản thân, giữ gìn sức khỏe và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Tuy nhiên, khi tham gia lễ truyền thống này, người hành lễ cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định căn bản của nhà chùa và có thái độ khiêm nhường, tôn trọng không gian linh thiêng của chùa để đảm bảo sự trang trọng và ý nghĩa của lễ.

Những lợi ích của việc thực hành tâm linh và đi lễ chùa là vô vàn. Hãy dành sự quan tâm và thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà tâm linh có thể mang lại cho bạn!

3. Lễ vật và cách cúng lễ ban Tam Bảo: 

Theo phong tục cổ truyền của người Việt Nam, khi đi lễ chùa, lễ vật là một phần rất quan trọng trong quá trình cúng lễ. Tuy nhiên, việc sắm lễ vật để cúng lễ không chỉ đơn thuần là mua đồ, mà còn phải tuân thủ những quy định và phong tục truyền thống để tránh vi phạm và tôn trọng những giá trị văn hóa tôn giáo.

Lễ vật có thể to hoặc nhỏ, nhiều hoặc ít, sang trọng hoặc giản dị tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Tuy nhiên, dù có khác biệt như thế nào, lễ vật cũng phải mang đúng tính chất và ý nghĩa của nó. Mặc dù ở những nơi thờ Phật, Bồ Tát, chư vị Hiền Thánh, Thần linh… nhưng người ta vẫn có thể sắm các lễ chay như hương hoa, quả, phẩm oản… để dâng cúng cho những vị thần tượng.

Để cúng lễ tại chùa, người ta có thể sắm lễ mặn, tuy nhiên, không nên sử dụng đồ mặn trong lễ chùa. Nếu bạn muốn dùng đồ mặn thì có thể mua đồ chay có hình gà, giò, chả hoặc lợn,…

Ngoài ra, để cúng lễ tại nhà, người ta có thể sắm lễ ban thờ cô, ban thờ cậu, bao gồm oản, hương, gương, hoa, quả, đồ chơi cho trẻ con,… Lễ vật này phải đẹp, cầu kỳ và được bày trí trong những chiếc túi nhỏ xinh xắn.

Để cúng lễ cho Thần Thành Hoàng, Thư điền, người ta phải dùng chay mới có phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng. Các lễ vật được sắm để cúng lễ cũng phải tuân thủ những quy định và phong tục truyền thống của khu vực đó.

Sau khi đã sắm đủ lễ vật, người ta có thể bắt đầu đọc văn khấn tam bảo để cầu nguyện cho những điều mong muốn. Việc này cũng có thể giúp tăng thêm sự tôn trọng và kết nối giữa con người với những vị thần tượng. Chúng ta cần hiểu rõ về phong tục cúng lễ để tuân thủ và tôn trọng những giá trị văn hóa tôn giáo của dân tộc.

4. Văn khấn lễ ban Tam Bảo khi đi Chùa chuẩn theo tâm linh: 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …….

Ngụ tại: ……

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

5. Văn khấn Phật tại nhà: 

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ………

Ngụ tại ……

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa …… dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại Sỹ, cùng Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngửa trông ơn Phật, Quán Âm Đại Sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an vui, sống và làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Bài
viết dưới đây là Kịch bản màn chào hỏi và tiểu phẩm hội thi dân vận khéo hay nhất.
Cùng tham khảo để có sự chuẩn bị cho cuộc thi thật tốt nhé các bạn.

 

1. Một số điều cần biết về cuộc thi Dân vận khéo:

1.1. Mục đích cuộc thi Dân vận khéo:

– Thông qua hình thức sân khấu hóa góp phần tuyên truyền, phổ biến có chiều sâu, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác vận động quần chúng của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, cơ sở.

– Khuyến khích tinh thần hăng hái, sáng tạo, tạo động lực, nhân rộng các điển hình, mô hình “Dân vận khéo”, thu hút sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành đối với đề án. cản trở công tác vận động quần chúng của Đảng.

– Giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực, khuyến khích sự nhiệt tình, sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận cả về tư duy, phương pháp, kỹ năng và nghiệp vụ công tác dân vận.

1.2.  Đối tượng dự thi:

– Cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang (công an, quân đội, bộ đội biên phòng).

– Tùy tình hình cụ thể ở địa phương, đơn vị có thể mời người có uy tín tham dự như: già làng, trưởng bản, chức sắc, tín đồ các tôn giáo…

2. Kịch bản màn chào hỏi dân vận khéo:

Dân ca:

Đây cụm 2 đội ta

Có lời chào các đội tham gia

Đến thi tài múa hát, thơ ca

Hiểu thêm biết bao điều pháp luật, chủ trương, đường lối Đảng ta

Vui cùng vui với hội thi

Những mô hình, những cách làm hay

Khéo tuyên truyền, chung sức dựng xây

Đưa Hồ Xá quê mình vững mạnh đi lên thị trấn văn minh

Nói hoặc hát nói:

Chúng tôi khóm 9, 4, 3

Xin chào các đội tham gia thi tài

Thành viên có đủ gái trai

Trẻ già chung sức đua tài cùng nhau

Khóm 4 đơn vị dẫn đầu

Khóm phố văn hóa, bình bầu năm qua

Về miền nông nghiệp khóm 3

Có nhiều khởi sắc đang đà đi lên

Khóm 9 ở mạn phía trên

Kinh doanh, dịch vụ gắn liền nghề nông

Ba khóm đồng sức đồng lòng

Tích cực tập luyện, chờ mong từng ngày

Hôm nay hội tụ về đây

Chúng tôi xin được trình bày đôi câu

Hội thi tổ chức lần đầu

Tuyên truyền, vận động đến sâu từng nhà

Quê hương ngày một tiến xa

Nhờ dân vận khéo đó bà con ơi

Chị Thủy: Đội thi gồm có 5 người

Khóm trưởng khóm 9 vui tươi, chan hòa

Thu Thủy hiền dịu, nết na

Giỏi việc khóm, đảm việc nhà bao năm

Chị Xuyến: Không có phụ cấp vẫn làm

Dân vận cốt ở cái tâm thôi mà

Hội trưởng khuyến học khóm 3

Tôi đây Kim Xuyến mặn mà nét duyên

Cô Diệu: Còn tôi Huyền Diệu – giáo viên

Về hưu vận động, tuyên truyền nhân dân

Dẫu rằng chỉ có tinh thần

Tình làng nghĩa xóm, mến thân sum vầy

A Hải: Nam Hải nhiệt huyết, mê say

Công nhân viên chức tràn đầy tự tin

Coi việc khóm như việc mình

Nhân dân tín nhiệm, niềm tin vững bền

Anh Bắc: Họ Nguyễn, Duy Bắc là tên

Đội trưởng sản xuất, gắn liền nhà nông

Bà con tin tưởng, đồng lòng

Tôi luôn cố gắng, quyết không ngại gì

Toàn đội: Cùng về tham dự hội thi

Chào Ban tổ chức luôn vì việc chung

Giám khảo làm việc công tâm

Chọn đội xứng đáng vào vòng thi sau

Mục đích học hỏi, giao lưu

Thắng thua chẳng tính cùng nhau kết đoàn.

Nói:

Đội thi cụm 2 xin chúc quý vị đại biểu, Ban tổ chức, Ban giám khảo và toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Hội thi thành công tốt đẹp!

3. Kịch bản tiểu phẩm hội thi Dân vận khéo:

Tên tiểu phẩm: Cảm ơn

Các vai diễn:

– Anh Tám:

– Chị Lan (vợ Tám):

– Bé Mai (Con):

– Chị Hà (Cán bộ):

Chủ đề: Anh Tám là một trong những người còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào các chính sách xã hội của nhà nước, chưa có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Với sự điều hành của một cán bộ, anh hiểu và quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

​Đạo cụ:

– Bàn ghế, ấm chén.

– 1 rađiô cũ.

– 1 tờ báo quảng ninh.

Nội dung tiểu phẩm:

Tám (hát từ sân khấu): Gió thu cha ru con ngủ. ngủ đi cưng, em không ngủ, anh ngủ trước đây rồi.

Tám (đi chơi, làm động tác vươn vai): Mệt quá, ru con ngủ mất cả tiếng đồng hồ. Nói thật, trông con, cho con ngủ ngon quá. Đây là việc hệ trọng chỉ đàn ông mới làm được, còn đàn bà chỉ làm nhẹ việc đồng áng! Ôi, pha một cốc nước cho ngọt. (Đổ nước). À mà hôm nay có chương trình phát thanh của đài truyền hình Ba Chẽ. Bật đài lên xem có gì không. (Làm động tác bật đài).

​ Đài: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình của đài …………Ba Chẽ, tiếp theo là chuyên mục xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục hôm nay chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về các tiêu chí trong đề án xây dựng nông thôn mới: Tiêu chí 10: Thu nhập

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với bình quân chung của tỉnh

​Tiêu chí 11:………..

Tám: (Bấm đài). Đài chết tiệt, hỏng rồi. Được rồi, chúc ngủ ngon, mơ đẹp, bạn có thể mua một vé và mua một vài vé. Ngồi như thế này có chán không? À, hôm trước thấy con dâu xin mấy tờ báo cũ, tôi kiếm một tờ đọc cho nó hứng, nhưng nó có vẻ chán. (Vào lấy báo) À, báo Quảng Ninh đấy. Chứ toàn chữ thế này đọc cũng chán, phải góp ý mấy báo cho thêm hình vào mới thích. Hãy xem, huyện Ba Chẽ quyết tâm xây dựng nông thôn mới như thế nào. Để làm được điều đó, đòi hỏi người dân phải quyết tâm hơn nữa trên mọi lĩnh vực để hoàn thành các tiêu chí, nhất là thoát nghèo.

Lạ thật, sao cái gì cũng nói về nông thôn mới. Mà vừa rồi cái đài nói về tiêu chí 11, vậy tiêu chí 11 là gì?

Lan (Vào, đuổi đàn gà): Như con gà này, bây giờ cô làm bạn với lá chanh, ra sân nắng chơi cho mát! Mà ở nhà làm gì mà mấy con gà ngồi uống nước còn không đuổi?

Tám: Thì tôi đọc báo, nghe đài, xem tivi.

Lan: Hôm nay mày làm gì thế thằng ngu. Trời ơi khi nào rảnh thì ra vườn nhổ giúp ngọn rau, ngọn cỏ. Vườn rộng, khổ không ít, thấy thương lắm.

Tám: Xin lỗi, mặc kệ nó, nó sẽ chạy mất dép mà không sợ!

Lan: Nói như bạn. Vâng, tôi có một cái gì đó để nói với bạn!

Tám: Thôi, khỏi phải nói, tao cũng biết, chuyện thoát nghèo, bao lâu mà có!

Lan: (Tức giận) Mình rất đồng ý với bạn, hôm qua mình đi cúng tổ tiên, trong nhóm chỉ còn một hộ nghèo. Tôi xấu hổ muốn chết. Nhìn anh và em, vai dài vai rộng, còn trẻ, Mai còn đỡ được mẹ, Bé nhờ anh trông hộ. Vẫn còn nghèo. Xấu hổ, tôi xấu hổ.

Tám: Ngại gì không thấy, nghèo mà sướng như tiên, nhà nước cho hết: Đi bệnh viện không tốn tiền này, tiền điện phải trả ít này, còn được lì xì, điểm của sự giàu có là gì? ?

Lan: Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa.

Mai (đi học về): Con chào bố mẹ!

Lan: Đi học về hả con. Ngồi xuống đây!

Mai ngồi úp mặt xuống bàn.

Lan: Ơ con làm sao vậy. ở lớp có chuyện gì à?

Mai: Không có gì đâu mẹ ạ! Tôi con đi nấu cơm.

Lan: Con giấu mẹ sao được, có chuyện gì kể cho mẹ nghe đi!

Tám: Kìa, mẹ mày hỏi thì mày kể đi chứ!

Mai: Mẹ ơi, hôm nay ở lớp cô giáo thông báo thu học phí, riêng cả lớp được miễn.

Tám: Thế thì hay quá, mày phải vui vẻ lên, không thì giết gà để cả nhà ăn mừng.

Lan: Thế thì bạn nên vui đi, tại sao bạn lại buồn?

Mai: Mẹ ơi, vì nhà con thuộc diện hộ nghèo nên được miễn học phí, nhưng con không hiểu sao nhà mình mãi không thoát nghèo được. Nhà các bạn cũng như nhà minh tại sao không nghèo. Con cảm thấy buồn vì gia đình minh vẫn chưa thoát nghèo.

Lan: Ôi, con tôi.

Tám: Hai mẹ con mày vớ vớ vẩn vẩn, dẹp ngay cái chuyện này đi.

Có tiếng chó sủa

Lan: Mai, con ra xem ai đến nhà?

Mai đi ra và vào cùng Hà

Tám: Chào chị Hà, à quên chào chị cán bộ. Mời chị ngồi chơi.

Lan: Mơi chị uống nước. Chắc chị mới đi làm về ạ!

Hà: vâng, tôi vừa đi họp bàn về vấn đề nông thôn mới ở Uỷ ban, tiện đường ghé qua đây chơi.

Tám: Thật à, chứ không phải như các bác khác năm trước đến nói một hồi, ngó xung quanh nhà, sau đó cuối năm bảo gia đình tôi thoát nghèo. Tôi không chịu đâu.

Lan: Cái ông này, cái mồm.

Hà: Thực ra em chỉ vào đây thăm các cô chú và bảo Lan Mai ra nhà văn hóa khu sinh hoạt. Còn chú Tám, tôi thấy nhà mình đủ điều kiện đăng ký thoát nghèo sao chú không đăng ký và phấn đấu thoát nghèo đi?

Lan tôi cũng đã nói với chồng nhưng anh ấy không nghe.

Tám: Biết nói sao đây chị, chị xem nhà em thế này thì còn gì để thoát nghèo.

Hà: Bác Tâm ơi, theo tiêu chí mới hộ nghèo ở nông thôn là hộ có thu nhập bình quân 400.000 đồng/người/tháng, em thấy mức thu nhập này gia đình không khó khăn gì. Hơn nữa, gia đình chúng tôi có đủ nhân lực, ruộng vườn để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tám: Không, nhất định không đăng ký thoát nghèo đâu. KHÔNG!

Lan ơi, chồng mình bảo nghèo như tiên, nhà nước cho đủ thứ: Đi bệnh viện không mất tiền này, tiền điện phải trả một chút, còn được nhiều tiền thì sao? bạn giàu có để làm gì?

Hà (nhẹ nhàng): Thực ra mình không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, trước đây rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Các chính sách của Nhà nước cũng với mục đích cuối cùng là giúp chúng tôi thoát nghèo. Hãy chú ý xem nghèo đói có tác hại gì: Nghèo đói ảnh hưởng đến sức khỏe, gây dị ứng với giáo dục, nghèo đói là nguyên nhân của một số tệ nạn xã hội. Hay như ở huyện ta, vì đói nghèo nên người dân đã phá rừng và đó là nguyên nhân gây ra trận lũ lịch sử cách đây mấy năm, làm thất thoát bao nhiêu tiền của của nhà nước và nhân dân.

Tám: Ơ, thế là tại nghèo à?

Mai: Đúng đấy bố ạ, cô giáo con cũng nói thế.

Lan: Đấy, anh có muốn con mình bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tham gia vào tệ nạn xã hội không?

Tám: Ơ không, không nhưng chị ơi làm thế nào để thoát nghèo, cứ đăng kí là được ạ?

Hà: Không anh ạ, đăng ký là để em phấn đấu thôi. Muốn thoát nghèo trước hết phải thoát khỏi tư tưởng ỷ lại, ỷ lại vào chính sách xã hội của Nhà nước, tự mình có ý thức vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế hộ với các mô hình giúp thoát nghèo đang phát triển ở huyện ta như trồng Thanh Long, Ba kích, Kim ngân, nuôi ngan đen và nhiều hỗ trợ khác. lại. Hoặc nếu muốn em có thể học trường mỏ Hồng Cẩm, ra trường có việc làm hoặc ngay bây giờ em có thể xin việc ở công ty nến.

Tám: Thật sao? Nhưng liệu có thoát nghèo được không, nếu vẫn nghèo và tác hại như bạn nói, tôi rất sợ.

Lan: Chị ấy nói còn không tin.

Hà: Chắc chắn chú ạ, đấy thực sự là những cách thoát nghèo bền vững.

Tám: Bền vững à, ừ này( vẫy vợ) Sang đây tớ bảo.

Lan: Bảo gì?

Tám chỉ tay phía chị Hà

Lan: Em nghĩ chị ấy nói đúng anh ạ, gia đình mình phải thoát nghèo thì cuộc sống của vợ chồng con cái mới ấm no hạnh phúc.

Tám: Ừ mà hỏi chị ấy xem( nói thầm)

Lan: Chị ơi, chồng em hỏi đăng kí thoát nghèo và cần biết về các chương trình hỗ trợ, các mô hình, các cơ hội việc làm thì gặp ai ạ?

Hà: Cái đó cô chú yên tâm, chỉ cần lên cơ quan là tôi sẽ tư vấn trực tiếp hoặc nhờ người tư vấn trực tiếp cho cô chú.

Tám: Thế em ơi, mình định thoát nghèo theo cách nào?

Lan: Cái đó anh yên tâm, đêm nay vợ chồng mình sẽ bàn.

Hà: Thế nào, chú Tám, chú còn muốn nghèo nữa không?

Tám: Dạ gia đình em xin đăng kí thoát nghèo ạ!

Mai; Hoan hô bố, gia đình mình đăng kí thoát nghèo rồi.

Hà: Hoan hô gia đình anh chị, thôi tôi cũng phải về thôi. Có gì mai lên cơ quan gặp tôi nhé. Bác về đây.

Cả nhà chào

Mai: thoát nghèo thích lắm bố mẹ nhỉ?

Lan: đúng rồi con ạ, bây giờ chúng ta xây dựng nông thôn mới thì thoát nghèo cũng là một tiêu chí rất quan trọng.

Tám: Thật à!

Lan: vâng, đó là tiêu chí thứ 11 đấy ông tướng ạ.

Tám: Thảo nào, tại cái đài bị hỏng mà chị cán bộ nói có lí thật, đâu ra đấy, đúng là cán bộ. Mai mình sẽ lên gặp. Mà chết rồi mình ơi!

Lan: Sao vậy mình?

Tám: Cả nhà minh quên ơn cán bộ. Chà, bây giờ cả nhà cảm ơn cô thật to: Cảm ơn cán bộ.


Tải văn bản tại đây

.btn-download-file {
padding: 16px 20px 16px 10px;
background-image: linear-gradient(to bottom, #e6a437, #fc6300);
color: white !important;
border-radius: 24px;
text-transform: uppercase;
transition: all ease 0.4s;
font-size: 15px;
font-weight: 500;
}

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Fe + HNO3 đặc, nóng → Fe(NO3)3 + NO2 +
H2O được chúng minh cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được
cân bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng,… thông qua bài viết
dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm rõ nhé. 

1. Cân bằng phản ứng: Fe + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O:

Fe + 6HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Vậy Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra là: HNO3 đặc nóng

Xác định sự thay đổi số oxi hóa của phản ứng

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

Hiện tưởng xảy ra khi cho Fe tác dụng HNO3 đặc nóng, có khí độc màu nâu đỏ thoát ra đó chính là NO2

2. Một số đặc trưng cơ bản của sắt (Fe):

2.1. Định nghĩa về sắt (Fe):

– Sắt là tên một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có kí hiệu Fe, số hiệu nguyên tử 26. Sắt là nguyên tố có nhiều trên Trái đất, cấu tạo nên lớp vỏ ngoài và trong của Trái đất.

Như đã đề cập, sắt chiếm 5% khối lượng vỏ Trái đất. Thông thường sắt nguyên chất không được tìm thấy trong tự nhiên. Sắt được tìm thấy trong mặt nạ. Sau đó được phân tách bằng các phương pháp khử hóa học để loại bỏ tạp chất. Các oxit như hematit, tcoin, magnetit, v.v… chứa hàm lượng sắt cao. Trong thiên thạch có hỗn hợp sắt và niken chiếm khoảng 5%. Mặc dù kỳ lạ nhưng đây là những dạng hỗn hợp sắt-kim loại chính hiện diện tự nhiên trên bề mặt Trái đất.

Vì sắt tồn tại ở dạng váng nên quá trình sản xuất chủ yếu được chiết xuất từ các mảnh vụn của nó. Trong đó, chủ yếu là manhetit (Fe3O4) và hematit (Fe2O3). Những chiếc lông nhím này sẽ được khử Ced trong lò luyện với nhiệt độ cao 2000 độ C. Theo thống kê năm 2000, có tới 1,1 tỷ chiếc lông vũ được sản xuất trên thế giới. Nó có giá trị lên tới 25 tỷ đô la Mỹ. Khai thác sắt diễn ra ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, loại sắt được khai thác nhiều nhất, chiếm 70% lượng sắt trên thế giới, là Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Brazil và Nga.

– Kí hiệu: Fe

– Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc [Ar]3d64s2

– Số hiệu nguyên tử: 26

– Khối lượng nguyên tử: 56 g/mol

– Vị trí trong bảng tuần hoàn

      + Ô: số 26

      + Nhóm: VIIIB

      + Chu kỳ: 4

– Đồng vị: sắt có nhiều đồng vị như 55Fe, 56Fe, 58Fe, 59Fe

– Độ âm điện: 1,83

2.2.Tính chất vật lý và tính chất hóa học của sắt (Fe):

Thứ nhất, tính chất vật lý:

– Sắt là kim loại màu trắng xám, dẻo, dai, dễ rèn, nhiệt độ nóng chảy khá cao (1540oC).

– Dẫn nhiệt, dẫn điện, dẫn điện tốt.

– Nhận biết: Sắt có từ tính nên bị nam châm hút.

Thứ hai, tính chất hóa học:

– Sắt là kim loại có tính khử trung bình, tuỳ theo chất oxi hoá mà sắt có thể bị oxi hoá +2 hoặc +3.

Fe Fe2+ + 2e

Fe Fe3+ + 3e

– Phản ứng với axit: Phản ứng với dung dịch axit HCl, định luật H2SO4

Fe + 2H+ Fe2+ + H2

– Với axit đậm đặc HNO3, H2SO4: Fe + 4HNO3 l Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Lưu ý: Với HNO3 đặc, dập; H2SO4 đặc, dập tắt: Fe bị thụ động hóa.

– Tác dụng với dung dịch muối. Fe được tạo ra từ các kim loại đứng yên sau khi thoát khỏi dung dịch muối của chúng:

Fe+ CuSO4 FeSO4 + Cu

Ghi chú:

Fe + 2Ag+ Fe2+ + 2Ag

Dư thừa Ag+ + Fe2+ Fe3+ + Ag

2.3. Ứng dụng của sắt trong đời sống:

Sắt và các hợp kim của nó được sử dụng phổ biến hiện nay. Nó chiếm 95% tổng số kim loại được sản xuất trên thế giới. Sắt được ưa chuộng như vậy nhờ đặc tính chịu lực tốt, độ dẻo, độ cứng và giá thành rẻ. Nếu bạn để ý, sắt có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Vậy công dụng của sắt là gì? Hãy cùng theo dõi sự xuất hiện của sắt hôm nay qua bảng thống kê sau.

Sắt có trong các vật dụng cá nhân như dao, kìm, kéo, kệ sắt, các dụng cụ gia đình khác, v.v.

Sắt trong nội thất như bàn ghế, khung cửa, tủ, cầu thang,…

Các thiết bị gia dụng như máy xay sinh tố, máy giặt, bồn rửa cũng có sắt.

Trong giao thông vận tải sắt cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

Sắt là bộ khung cho các công trình xây dựng như nhà ở, cầu cống, nhà kiến trúc, v.v.

Nói chung, sắt và các hợp kim của nó có mặt trong hầu hết các công trình xây dựng, nó gắn liền với đời sống con người ngày nay.

​3. Bài tập vận dụng liên quan:

Câu 1. Cho 19,2 gam hỗn hợp Cu và CuO phản ứng hết với dung dịch HNO3 dư thu được 448 ml khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của CuO trong hỗn hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%

Xem đáp án

Câu 2. Dãy các chất và dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Xem đáp án

Câu 3. Trong quá trình bảo quản, một đinh sắt nguyên chất bị oxi hóa bởi oxi khí quyển tạo thành hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 và FeO. Hợp chất X không tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. AgNO3.

B. HCl.

C. HNO3 đặc, nóng.

D. H2SO4 đặc, nóng.

Xem đáp án

Câu 4. Những kim lọai nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt (II) sunfat và bạc ra khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Xem đáp án

Câu 5. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3

Xem đáp án

Câu 6. Cho m gam bột Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO2 và NO và tỉ khối đối với O2 là 1,3125. Thành phần phần trăm thể tích của NO, NO2 và khối lượng a của Fe đã dùng là

A. 45% và 55% ; 5,6 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 25% và 75%; 11,2 gam.

D. 45% và 55%; 11,2 gam.

Xem đáp án

Câu 7. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong bình khí clo dư

(2) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội

(3) Cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vào dung dịch CuSO4

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Số thí nghiệm tạo ra muối Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Câu 8. Đốt cháy 8,4 gam Fe trong không khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa tan m gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là:

​A. 11,2 gam.

B. 10,2 gam.

C. 7,2 gam.

D. 6,9 gam.

Câu 9: Biết phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra xung quanh ta, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử? Nêu lợi ích và tác hại của từng phản ứng? (SGK Hóa học 8, NXB Giáo dục Việt Nam).

​A. Đốt than trong lò: C + O2 → CO2.

B. Dùng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2.

C. Nung vôi: CaCO3 → CaO + CO2.

D. Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

=> Các phản ứng oxi hóa khử là A, B và D

– Phân tích ưu nhược điểm của từng phản ứng.

+ Phản ứng A: Tác hại là sinh ra khí CO2 gây ô nhiễm môi trường. Lợi ích của phản ứng là tạo ra nhiệt năng để sản xuất phục vụ cho sự sống.

+ Phản ứng B: Ưu điểm của phản ứng là tạo ra sự điều chế. Tác hại của phản ứng này là sinh ra khí CO2 gây ô nhiễm môi trường.

+ Phản ứng D: Phản ứng này chỉ có một mặt hại là làm gỉ sắt, ảnh hưởng đến nhiều công trình cũng như dụng cụ làm từ sắt.

Câu 10: Chọn đáp án chứa phát biểu đúng:

A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử.

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

C. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

D. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa.

E. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Đáp án: Câu phát biểu đúng là đáp án: B, C, E.

Câu 11: Hòa tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lượng và magie trong hỗn hợp đầu là:

​A. 2,7g và 1,2g     B. 5,4g và 2,4g     C. 5,8g và 3,6g     D. 1,2g và 2,4g

Câu 10: Cho 15,8 gam KmnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là:

A. 5,6 lít.     B. 0,56 lít.     C. 0,28 lít.     D. 2,8 lít.

Theo dõi chúng tôi trênDuong Gia FacebookDuong Gia FacebookDuong Gia TiktokDuong Gia TiktokDuong Gia YoutubeDuong Gia YoutubeDuong Gia GoogleDuong Gia Google
5/5(1
bình chọn
)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com