Đi du học về có được kết hôn tại Việt Nam không?

Khi kết hôn tại Việt Nam, nam nữ phải đáp ứng về những điều kiện kết hôn và không thuộc trường hợp cấm kết hôn theo hướng dẫn của Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành. Vậy đi du học về có được kết hôn tại Việt Nam không? Khi kết hôn cần thực hiện những thủ tục gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của LVN Group để biết thêm thông tin nhé!

Văn bản hướng dẫn

 • Luật Hộ tịch 2014;
 • Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Du học sinh muốn đăng ký kết hôn ở nước ngoài cần thực hiện tại đơn vị nào?

Theo thông tin bạn đề cập, vì bạn đang tìm kiếm thông tin liên quan đến đăng ký kết hôn tại nước ngoài và Việt Nam nên bài viết đề cập đến 2 trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Đăng ký kết hôn tại Nhật

Căn cứ quy định tại Điều 53 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

“Điều 53. Đăng ký hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

1. Cơ quan uỷ quyền thực hiện đăng ký các việc hộ tịch theo hướng dẫn tại Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Căn cứ quy định của Luật này, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài tại Cơ quan uỷ quyền”.

Đồng thời, căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 10. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký kết hôn

Người yêu cầu đăng ký kết hôn xuất trình giấy tờ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, nộp giấy tờ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc giấy tờ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Hộ tịch khi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo hướng dẫn sau:

[…]

2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn đang công tác, học tập, lao động có thời hạn ở nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Cơ quan uỷ quyền ngoại giao, Cơ quan uỷ quyền lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan uỷ quyền) cấp.

Vì vậy, nếu muốn đăng ký kết hôn tại Nhật bạn có thể đến Cơ quan uỷ quyền ngoại giao của Việt Nam tại Nhật để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Trường hợp 2: Đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Trong trường hợp hai bạn về Việt Nam đăng ký kết hôn, vì cả hai đều là công dân Việt Nam nên căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch 2014 như sau:

“Điều 17. Thẩm quyền đăng ký kết hôn và nội dung Giấy chứng nhận kết hôn

1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”.

Vì vậy, bạn có thể lựa chọn nơi đăng ký kết hôn tại đơn vị uỷ quyền ngoại giao của Việt Nam ở Nhật hoặc tại Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký kết hôn sao cho thuận lợi nhất với điều kiện của mình.

Đi du học về có được kết hôn tại Việt Nam không?

Điều kiện để được đăng ký kết hôn tại Việt Nam thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo hướng dẫn tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Theo đó, nếu cả hai du học sinh đều đã về Việt Nam thì phải đảm bảo được các điều kiện trên để được đăng ký kết hôn.

Trước khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam đối với du học sinh thì phải đảm bảo chế độ hôn nhân và gia đình thế nào?

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“Điều 5. Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình

1. Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo hướng dẫn của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

2. Cấm các hành vi sau đây:

a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc không có vợ, không có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.

3. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án, đơn vị khác có thẩm quyền áp dụng biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình.

4. Danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật đời tư và các quyền riêng tư khác của các bên được tôn trọng, bảo vệ trong quá trình giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình.”

Theo đó, trước khi đăng ký kết hôn tại Việt Nam đối với du học sinh thì phải đảm bảo chế độ hôn nhân và gia đình như quy định trên và không vi phạm những quy định để được đơn vị có thẩm quyền cho phép đăng ký kết hôn.

Đi du học về có được kết hôn tại Việt Nam không?

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký kết hôn của hai bạn chuẩn bị hồ sơ gồm:

Một là, lờ khai đăng ký kết hôn

 • Nếu cả hai bên nam, nữ cùng cư trú tại một xã, phường, thị trấn hoặc cùng công tác tại một đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dân, thì hai bên kết hôn chỉ cần khai vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.
 • Trong trường hợp hai bên nam nữ nộp bản chính Tờ khai ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân thì không cần nộp bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân vì hai loại giấy tờ này đều có giá trị chứng minh về tình trạng hôn nhân của bên kết hôn.

Hai là, bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn (do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của bên nam, bên nữ cấp).

 • Trường hợp hai bên nam, nữ có nơi cư trú khác nhau thì bên nam hoặc bên nữ đăng kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải nơi cư trú của mình phải nộp xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân.
 • Đối với người đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn thì phải có xác nhận của Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam tại nước sở tại về tình trạng hôn nhân của người đó.
 • Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ba là, các loại giấy tờ phải xuất trình:

 • Bản chính Giấy chứng minh nhân dân của hai bên nam, nữ.
 • Bản chính Giấy tờ về hộ khẩu.

Bốn là, đơn vị có thẩm quyền đăng ký kết hôn cho hai bạn:

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn.

 • Nếu cả hai bên kết hôn (bên nam và bên nữ) đều có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu cùng ở một nơi) hoặc họ có quyền lựa chọn nơi đăng ký kết hôn là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu không cùng ở một nơi);
 • Nếu chỉ bên nam hoặc bên nữ có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú còn bên kia có đăng ký tạm trú có thời hạn thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ đăng ký hộ khẩu thường trú.
 • Nếu cả bên nam nữ đều không có hoặc không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bên nam hoặc bên nữ đăng ký tạm trú có thời hạn.
 • Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.

LVN Group trả lời câu hỏi đi du học về có được kết hôn tại Việt Nam không?

Mời bạn xem thêm:

 • Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trọn gói giá rẻ 2022
 • Mã số thuế cá nhân theo hướng dẫn của pháp luật hiện hành
 • Thủ tục tạm ngưng công ty TNHH theo hướng dẫn pháp luật

Liên hệ ngay

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Đi du học về có được kết hôn tại Việt Nam không?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; đăng ký bảo vệ thương hiệu; cách tra cứu thông tin quy hoạch, xin giấy phép bay flycam, mẫu hợp pháp hóa lãnh sự, mẫu hủy hóa đơn giấy… của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 1900.0191.

 • FaceBook: www.facebook.com/lvngroup
 • Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup
 • Youtube: youtube.com/Lvngroupx

Giải đáp có liên quan

Chế độ hôn nhân và gia đình là gì?

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định “Chế độ hôn nhân và gia đình là toàn bộ những quy định của pháp luật về kết hôn, ly hôn; quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và những vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình“.

Kết hôn trái pháp luật là gì?

Theo Khoản 6 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định “Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại đơn vị nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo hướng dẫn tại Điều 8 của Luật này“.

Kết hôn là gì?

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo hướng dẫn của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI