Đi nghĩa vụ quân sự thì có được quay TikTok không?

Nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ vẻ vang của công dân để tham gia lực lượng quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là tham gia, đóng góp một phần sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Đảng và toàn dân tộc. Vậy khi đi nhập ngũ, trong quá trình rèn luyện tại đơn vị, công dân có được tự do sử dụng điện thoại di động như cuộc sống sinh hoạt thường ngày không? Để hiểu rõ hơn vấn đề hãy cùng Luật Sư X tìm hiểu qua bài viết : “Đi nghĩa vụ quân sự thì có được quay TikTok không ?” sau đây

Văn bản hướng dẫn

  • Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Tiktok là gì?

TikTok được biết đến là một nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội, trên đó người dùng không đăng status như Facebook mà đăng các video nhạc dài từ 15 giây nhưng thu hút được rất nhiều người dùng. Đây là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội đến từ Trung Quốc, với phiên bản gốc là Douyin, được phát triển bởi ByteDance (bao gồm công ty phụ TikTok Inc) và Musical.ly Inc  được ra mắt vào năm 2017.

Hiện nay, TikTok đã thu hút lên đến 150 triệu người dùng trong 1 ngày và 500 triệu người dùng vào tháng 6 năm 2018. Bên cạnh đó, trong thời gian ngắn, TikTok đã bỏ xa các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram,… với 104 triệu lượt tải xuống.

 Những cá nhân có nguồn thu nhập từ kinh doanh trên mạng xã hội sẽ phải đóng mức thuế là 7% trên thu nhập (bao gồm 5% thuế GTGT + 2% thuế thu nhập cá nhân).

Đối tượng phải tham gia nghĩa vụ quân sự ?

Độ tuổi gọi nhập ngũ

Điều 30, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng gọi nhập ngũ như sau:

Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”.

Những đối tượng không thuộc trường hợp tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự 2015 thì sẽ phải tiến hành nhập ngũ. Căn cứ không thuộc các trường hợp sau đây:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị tổn hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

Đối tượng phải đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo điều 12, Luật nghĩa vụ quân sự 2015, cụ thể:

Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.”.

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại điều 16, điều 17, Luật NVQS 2015.

Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người uỷ quyền hợp pháp của đơn vị, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.

2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 Điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại đơn vị đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này.

 Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung; khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi công tác, học tập; tạm vắng; đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung:

Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại đơn vị đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Người đi nghĩa vụ quân sự có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo quy định tại Điều 9 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ được Nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ có nghĩa vụ:

a) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế;

c) Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, đơn vị, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo hướng dẫn của pháp luật;

d) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân;

đ) Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.

Đi nghĩa vụ quân sự thì có được quay TikTok không ?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm của hạ sĩ quan, binh sĩ:

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật.

6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không có quy định nào cấm công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự mang theo điện thoại di động. Tuy nhiên khi tham gia nghĩa vụ quân sự, các quân nhân phải tuân thủ các quy định chung của từng đơn vị mình phục vụ, và hiện nay để đảm bảo kỷ luật và bí mật thông tin thì phần lớn các đơn vị đã hạn chế việc sử dựng điện thoại trong các giờ chấp hành quân lệnh, hoặc việc sử dụng điện thoại làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao, có thể hạn chế hoàn toàn việc sử dụng điện thoại. Vì vậy, đi nghĩa vụ có thể quay TikTok được không là do tùy vào mỗi đơn vị quy định.

Liên hệ ngay

Trên đây là tư vấn của LVN Group về vấn đề “ Đi nghĩa vụ quân sự thì có được quay TikTok không ?“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, giải thể công ty TNHH 1 thành viên, tạm dừng công ty, mẫu đơn xin giải thể công ty, giấy phép bay flycam; xác nhận độc thân, đăng ký nhãn hiệu, …. của luật sư X, hãy liên hệ: 0833 102 102.

Hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/lvngroup

Tiktok: https://www.tiktok.com/@lvngroup

Youtube: https://www.youtube.com/Lvngroupx

Có thể bạn quan tâm

  • Theo quy định muốn đăng ký bản quyền cần làm thế nào ?
  • Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2022 
  • Những trường hợp bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà
  • Hóa đơn vẫn để VAT 10% thì sẽ bị xử lý thế nào? 

Giải đáp có liên quan

1. Lương của Tiktoker là bao nhiêu?

Khi bạn đưa nội dung quảng cáo một số ứng dụng hoặc dịch vụ trong video của mình; bạn có thể hy vọng kiếm được 100 USD hoặc 200 USD cho mỗi bài đăng; nếu bạn có khoảng nửa triệu người theo dõi. Điều này áp dụng đối với các TikTokers đã hoạt động được khá lâu; và lượt tương tác của họ đã tương đối ổn định. Còn nếu bạn mới bắt đầu; sẽ khá khó khăn để nhận được các giao dịch và tài trợ thương hiệu trả thù lao cao.

2. Lương của tiktoker được tạo ra từ đâu?

– Tạo một tài khoản TikTok.
– Nên làm các video theo xu hướng trên internet.
– Liên kết tài khoản YouTube và Instagram của mình với TikTok.
– Đảm bảo video của bạn tiếp cận được nhiều đối tượng.
– Điều hướng người dùng để kiếm tiền từ tiktok.

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI