Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự mới nhất

Có thể nói, đến hẹn lại lên 1 năm 2 lần tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi một công dân nam đủ các điều kiện theo hướng dẫn của pháp luật sẽ phải sách ba lô lên đường nhập ngũ; để bảo vệ tổ quốc cống hiến cho đất nước bình yên. Vậy điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự là gì? Cùng LVN Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Văn bản hướng dẫn:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư 148/2018/TT-BQP

Nghĩa vụ quân sự là gì?

Tại điều 4 khoản 1 luật nghĩa vụ quân sự 2015 có định nghĩa:

“Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị ;của Quân đội nhân dân.”

Ta có thể hiểu rằng nghĩa vụ quân sự là một nghiã vụ bắt buộc đối với những công dân nam; khi đáp ứng đủ điều kiện được gọi nhập ngũ. Nghĩa vụ quân sự được chia thành các cách thức ; bao gồm phục vụ tại ngũ hoặc trong nghạch dự bị của quân đội nhân dân.

Điều kiện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự

Để xem xét xem ; tu sĩ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự được không; chúng ta cần xem xét các điều kiện sau đây:

Tuổi đời:

  • Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
  • Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Về sức khỏe, tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tiêu chuẩn sức khỏe được quy định như sau:

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016; của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự; đối với những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3.
Đối với các đơn vị, đơn vị cũng như các vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp; thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo hướng dẫn chung của Bộ Quốc phòng.
Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3; tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ) đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Về phẩm chất chính trị

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016; của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an; quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với các đơn vị, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Về trình độ văn hóa

Quy định tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân có trình; độ văn hóa lớp 8 trở lên lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân ;thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định được tuyển chọn công dân; tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự có trình độ văn hóa lớp 7

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; theo hướng dẫn của pháp luật đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người; thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học. Những trường hợp còn lại là từ trung học cơ sở trở lên.

Trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để xác định tu sĩ có phải tham gia nghĩa vụ quân sự được không; ngoài các yếu tố được quy định tại điều 4 về tiêu chuẩn nhập ngũ; theo hướng dẫn tại luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; thì chúng ta còn phải xem xét tu sĩ có phải là đối tượng được miễn nghĩa vụ quân sự không.

Căn cứ theo khoản 2 điều 41 luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng được miễn nhập ngũ bao gồm:

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác; công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo hướng dẫn của pháp luật từ 24 tháng trở lên

Loạn thị có được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ vào Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự; Có cách phân loại sức khỏe dựa vào số điểm chấm cho 8 tiêu chí, như sau:

  • Loại 1: Gồm 8 tiêu chí đạt điểm 1.
  • Loại 2: ít nhất 1 tiêu chí điểm 2.
  • Loại 3: ít nhất 1 tiêu chí điểm 3.
  • Loại 4: ít nhất 1 tiêu chí điểm 4.
  • Loại 5: ít nhất 1 tiêu chí điểm 5.
  • Loại 6: Có ít nhất tiêu chí điểm 6, được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Chi tiết Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP; quy định về phân loại sức khỏe theo thể lực; và bệnh tật thì người có tật loạn thị các loại sẽ được cho điểm 6.

Tại Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016 thì người có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 sẽ được xếp loại sức khỏe thuộc loại 6.

Hiện nay, theo Điểm a, b Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì chỉ những công dân có tiêu chí về sức khỏe thuộc loại 1, 2 và 3 mới được tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với các đơn vị, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thì có tiêu chuẩn riêng theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Vì vậy, người bị loạn thị sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý: Công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì lý do nêu trên; nếu khắc phục được tật khúc xạ và đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe và còn trong độ tuổi gọi nhập ngũ thì vẫn được tham gia nghĩa vụ quân sự bình thường.

Video LVN Group trả lời câu hỏi về Điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự mới nhất

Liên hệ ngay với LVN Group

Trên đây là tư vấn của LVN Group về bài viết Tại sao xổ số kiến thiết được hoạt động hợp pháp còn lô đề thì không?. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết, cân nhắc thêm dịch vụ tư vấn của LVN Group hãy liên hệ 1900.0191

Giải đáp có liên quan:

Tu sĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Có thể thấy rằng tu sĩ không thuộc đối tượng; trường hợp được miễn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo hướng dẫn của luật nghĩa vụ quân sự 2015. Khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để gọi nhập ngũ thì các đối tượng là tu sĩ vẫn phải thực hiện; việc tham gia nghĩa vụ quân sự như đối với những người khác khi đáp ứng đủ các điều kiện do luật quy định.

Trượt đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự được không?

Trong trường hợp, bạn muốn thi đại học lại thì bạn cần làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nộp cho đơn vị quân sự nơi tuyển quân tại địa phương của bạn để yêu cầu đơn vị xem xét. Nếu địa phương đủ số lượng quân để thực hiện nghĩa vụ trong năm đó; chính quyền địa phương có thể xem xét và có thể sẽ không gọi bạn đi nghĩa vụ quân sự trong năm đó.
Ngược lại, không có lý do chính đáng theo hướng dẫn của pháp luật; đương nhiên bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường.

Lịch khám nghĩa vụ quân sự quy định cụ thể thế nào?

Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định, thời gian khám sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12. Công dân sẽ nhận được lệnh gọi khám sức khỏe trước 15 ngày.
Sau khi có kết quả khám sức khỏe, công dân sẽ được gọi nhập ngũ một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì sẽ được gọi lần thứ hai. Theo đó, sau Tết Nguyên đán, lễ ra quân nhập ngũ sẽ được diễn ra trên cả nước

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI