Đơn đề nghị che chắn khu vực thi công

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị che chắn khu vực thi công


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHE CHẮN KHU VỰC THI CÔNG

(Vv che chắn khu vực đang thi công )

Căn cứ Luật xây dựng 2014;

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng … năm … về việc thi công xây dựng, an toàn trong thi công công trình xây dựng

Kính gửi:

  • CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
  • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thông tin người làm đơn:

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Số CMND: ……………………………….. Ngày cấp; …/…./…. Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………….

Lý do viết đơn:

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: công trình xây dựng số …. Của chủ đầu tư …………. Đang hoạt động tại ………………………………………………………. Có những dấu hiệu nguy hiểm đến người dân xung quanh sinh sống và làm việc. Tôi thay mặt tổ dân phố … viết đơn này kính mong UBND phường và Ban quản lý dự án đầu tư thực hiện việc đảm bảo an toàn công trình xây dựng cho người dân xung quanh như chúng tôi bằng biện pháp che chắn khu vực đang thi công.

Căn cứ pháp lý:

Theo điều 107 Luật xây dựng 2014 về việc khởi công xây dựng công trình chỉ được tiến hành khi đã có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Và điều 44 Nghị định 46/2015/NĐ-CP quy định về Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(kí và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI