Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe

Đơn đề nghị cấp lại/cấp đổi giấy phép lái xe là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền cho phép cá nhân thực hiện đổi/cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe; đổi giấy phép lái xe sử dụng trong các trường hợp bạn muốn đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET hoặc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng, …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI/CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

– Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam/Sở Giao thông vận tải

Tôi là:…………………………………………………      Quốc tịch:………………………………………….

Sinh ngày: … / … /…                                       Nam, Nữ: ……………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………

Số Chứng minh nhân dân: ………       Cấp ngày: … /… /…                           Do: …………

Nơi cấp: ………………………..                Đã học lái xe tại: …………………….    Năm: ………

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: ………….                                                 Số: …………..

Do……………………………………            Cấp ngày………/……../…………..

Đề nghị cho tôi được đổi/cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng: ………………..

Lý do: ……………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Do tôi bị mất giấy phép lái xe/………)

Xin gửi kèm theo:

– 01 giấy chứng nhận sức khoẻ;

– Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

– Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

 Người làm đơn

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI