Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp


Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là văn bản được người lao động gửi đến phía Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành tại Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———– 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

  Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………

Tên tôi là:.…………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam , Nữ 

Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………….

Số sổ BHXH: ……………………………….……………………………………

Số điện thoại: ………….…….. Địa chỉ email (nếu có)……………….………..

Dân tộc:………………………. Tôn giáo:……………..…………………………

Số tài khoản (ATM nếu có)…….….… tại ngân hàng:………………………….

Trình độ đào tạo:…………………………………………………………………..

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………………………

Nơi thường trú (1): ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay (2) : ……..……………………………..…………………………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc

với (tên đơn vị)……………………………………………………………………………………..

tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

  Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………………………..

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……………………………….…………………………….………………………………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)……………………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Ghi chú:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI