Đơn đề nghị xác nhận thay đổi chủ hộ

Đơn đề nghị xác nhận thay đổi chủ hộ – Phiếu báo thay đổi hộ khẩu là văn bản được sử dụng trong trường hợp có sự thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu. Mẫu phiếu này được ban hành kèm theo thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị xác nhận thay đổi chủ hộ


………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:……./TTTĐ 

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

(Phần chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú)

Kính gửi: ………………………………………………………………………..

 1. Họ và tên người có thay đổi (1): …………………………………………………
 2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ……………………………………………………..
 3. Ngày, tháng, năm sinh: ……../………/………… 4. Giới tính:……………..
 4. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………..
 5. Nguyên quán: ………………………………………………………………………..
 6. Dân tộc: ………………. 8. Tôn giáo:……………… 9. Quốc tịch: ………….
 7. CMND số: ………………………. 11. Hộ chiếu số: ……………………………
 8. Hồ sơ hộ khẩu số:……………… 13. Sổ hộ khẩu số: ………………………
 9. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên chủ hộ: …………….. 16. Quan hệ với chủ hộ:……………….
 2. Nơi thường trú trước khi chuyển đến: ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………

 1. Họ và tên chủ hộ: …………….. 19. Quan hệ với chủ hộ: ………………

                         NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

                           ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….
TRƯỞNG CÔNG AN:…………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Hướng dẫn viết Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu:

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cần thông báo, một bản lưu tại nơi lập Phiếu.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI