Đơn đề nghị xử lý khu vực sơn độc hại

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị xử lý khu vực sơn độc hại


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        , ngày   tháng   năm

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KHU VỰC SƠN ĐỘC HẠI

(Về việc: Xử lý khu vực sơn độc hại)

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân phường A

            – Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Tên tôi là:

Ngày sinh:

CCCD số:             cấp ngày:            tại:

Số điện thoại:

Hộ thường trú:

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Ngày … tháng … năm … nhà tôi tại địa chỉ số … bị ô nhiễm không khí bởi mùi sơn độc hại xuất phát từ nhà máy sản xuất sơn X tại khu vực … gần nhà.

Căn cứ khoản 7 điều 7 Luật Bảo vệ môi trường 2014:

Điều 7. Những hành vi bị nghiêm cấm

  1. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường.”

Qua sự việc trên tôi làm đơn này với đề nghị:

Ủy ban nhân dân phường A yêu cầu đơn vị thi sản xuất sơn X xử lý khu vực sơn độc hại trả lại môi trường sống trong lành cho tôi.

Kính mong Ủy ban nhân dân phường A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI