Đơn Khiếu nại về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn

Đánh giá

Mẫu Đơn Khiếu nại về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm…..

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

V/v: Áp dụng biện pháp ngăn chặn

Căn cứ vào Bộ luật Tố Tụng dân sự 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Tòa án Nhân dân Quận……………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………
Ngày sinh:……………………………….

CMTND số:………………………. cấp ngày: ……………………. tại: ………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, tôi viết đơn này để trình bày một việc như sau

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Dựa theo Khoản 7, Điều 26 Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
Đề nghị Tòa án Nhân dân quận ……………………. giải quyết đơn xin khiếu nại cho tôi  về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                Người làm đơn


Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191