Đơn khởi kiện kinh doanh thương mại

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện kinh doanh thương mại

Đơn khởi kiện kinh doanh thương mại là văn bản được cá nhân/tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể có thẩm quyền (Tòa án nhân dân quận/huyện/tỉnh/thành phố) giải quyết yêu cầu của cá nhân/tổ chức đó nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN KHỞI KIỆN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

– Căn cứ Luật thương mại 2005

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

…….

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện …………………………..

Người khởi kiện: ……….……………………………………            Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện: ……….……….………………………………            Sinh ngày: ……………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (nếu có): ………………………………………………

CMND/CCCD số: ……………… Ngày cấp…………………..  Do: ………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý Tòa nội dung vụ việc như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ví dụ: Ngày 27/01/2015, Công ty H và Công ty GH có ký kết hợp đồng số 96/SX/15 mua bán hạt tiêu xô, số lượng 50 tấn, đơn giá 152.000.000đ/tấn, thời hạn giao hàng chậm nhất ngày 24/02/2015, phạt vi phạm hợp đồng là 20% trên giá trị hợp đồng. Tuy nhiên đến ngày 03/02/2015, ngày 10/3/2015 Công ty G Hmới giao được tổng cộng cho Công ty Hsố lượng 13,022 tấn, thành tiền 2.096.987.176 đồng. Số lượng hạt tiêu xô Công ty G Hcòn thiếu chưa giao theo hợp đồng là 36,978tấn, mặc dù Công ty Hđã nhiều lần hối thúc Công ty G Hnhưng không có đáp ứng. Do không có số lượng hạt tiêu giao cho bên thứ ba là đối tác nước ngoài nên Công ty Hphải mua hạt  tiêu  xô  từ  Công  ty TNHH Mai  Thành  theo hợp  đồng số  158  SX/15  ngày 10/3/2015  số  lượng  là  17,112  tấn  với  đơn  giá  là  183.225.000đồng/tấn,  và 189.823.000đ/tấn, tổng tiền phải trả cho Công ty Mai Thành là 3.174.934.200đồng. Mua của Công ty TNHHMTV Bảo Lam theo hợp đồng số 162 Sx/15 ngày 10/3/2015 số lượng là 19,866 tấn với đơn giá là 190.785.000 đồng/tấn, số tiền phải thanh  toán cho Công Ty Bảo Lam  3.790.134.810 đồng. Đến ngày 21/5/2015 Công ty Hvà Công ty G Hcó ký biên bản thỏa thuận về việc đối chiếu công nợ, hàng hóa và phương án giải quyết thì Công ty GH phải thanh toán cho Công ty Hsố tiền 600.000.000đ trong vòng 60 ngày. Lý do đền bù cho số lượng hạt tiêu xô còn lại chưa giao. Đến nay Công ty G H cũng không thực hiện.

Do đó, tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết những nội dung sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

(- Yêu cầu Công ty GH bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng các khoản như sau:

-Thiệt  hại  do  chênh lệnh  giá  là:

1.344.413.010đồng (6.965.069.010đ – 5.620.656.000đ)

– Phạt vi phạm hợp đồng: 1.124.131.200đ (5.620.656.000đ x20%)

Tổng cộng các khoản là:  2.468.544.210đ ( hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu năm trăm  bốn mươi bốn nghìn hai trăm mười đồng)

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

– ……………………………

– ……………………………

– ……………………………..

Trên đây là tất cả những gì tôi có thể lưu giữ để gửi cho Quý Tòa làm bằng chứng chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:


TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 - GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Tài liệu trên là tài sản của Công ty Luật LVN, chỉ được sử dụng để tham khảo, việc tự áp dụng trong mọi trường hợp sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất, vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191 để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

Bộ phận tư vấn pháp luật

1900.0191