Đơn xin bỏ môn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin bỏ môn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN PHÉP BỎ MÔN

(Vv: hủy bỏ môn học )

Căn cứ theo Thông báo số … /TB-ĐH… ngày … tháng … năm …. về việc rút bớt học phần, tín chỉ.

            Kính gửi:

  • PHÒNG ĐÀO TẠO
  • CỐ VẤN HỌC TẬP

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …/…/…..                   Số CMND: ……………………………………

Mã sinh viên: ……………………………………….. Lớp hành chính: …………………..

Xin được hủy đăng ký các môn học phần thuộc học kỳ…..năm học 20… – 20… như sau:

TTMÃ MÔN HỌCTÊN MÔN HỌCSỐ TÍN CHỈGHI CHÚ
1    
2    
3    
4    
5    

Lý do viết đơn:

Hiện nay, tôi đã đăng ký đủ môn học trong kì … năm …. Để đảm bảo chất lượng môn học và điểm tôi kính mong nhà trường tạo điều kiện cho tôi được rút bớt học phần.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 

(nếu có)

CỐ VẤN HỌC TẬP

 

(kí xác nhận )

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI