Đơn xin cấp bảo hiểm y tế hộ nghèo

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp bảo hiểm y tế hộ nghèo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ NGHÈO

( Vv: Cấp bảo hiểm y tế hộ nghèo )

  • Căn cứ theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
  • Quyết định số 139/2002/QĐ – TTg sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Kính gửi: – CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

– PHÒNG LAO ĐỘNG VÀ THƯƠNG BINH XÃ HỘI HUYỆN

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:  …/…/…….                                        Giới tính: ………………

Nơi sinh: ………………… Dân tộc: ……………..  Quốc tịch: …………………………..

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Lý do viết đơn: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo đã được UBND xã cấp giấy xác nhận. Chúng tôi kính mong chính quyền địa phương tạo điều kiện trợ cấp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo.

Căn cứ theo:

  • Điểm h Khoản 3 điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định về Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: “ 3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm : h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; ”;
  • Khoản 3 điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ – TTg sửa đổi bổ sung ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo quy định về Chế độ hỗ trợ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI