Đơn xin cấp biển số nhà

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp biển số nhà


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BIỂN SỐ NHÀ

( Vv: Cấp biển số nhà )

Căn cứ theo Quyết định số 05/2006/QĐ – BXD quy định về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà của Bộ trưởng bộ xây dựng.

Căn cứ theo Thông tư 02/2014/TT – BTC quy định về hướng dẫn về phí và lệ phí cấp biển số nhà thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Kính gửi:

  • CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:  …/…/…….                                        Giới tính: ………………

Nơi sinh: ………………… Dân tộc: ……………..  Quốc tịch: …………………………..

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: …………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….

Lý do viết đơn: Hiện nay, nhà tôi chưa được cấp biển số nhà theo chính sách của địa phương. Vì vậy, tôi viết đơn này kính xin Ủy ban nhân dân xã … cấp cho tôi biển số nhà.

Tôi xin nộp các giấy tờ sau để làm cơ sở cấp biển số nhà:

  • Bản sao sổ hộ khẩu đã có chứng nhận của xã.
  • Bản sao chứng minh nhân dân chủ hộ có chứng nhận của xã.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA UBNDNGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI