Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Thái Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình

– Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

– Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

– Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 41/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tôi tên là:                        NGUYỄN VĂN A

Ngày, tháng, năm sinh:   12/12/1980

Địa chỉ cư trú:                 Xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

CMND số:                       012034056078        Ngày cấp: 12/12/2012         Nơi cấp: Thái Bình

Điện thoại:                       0987 654 321

Văn bằng chuyên môn:    Điều dưỡng viên

Phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp:             Điều dưỡng viên

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  1. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn
  2. Văn bản xác nhận quá trình thực hành
  3. Phiếu lý lịch tư pháp
  4. Sơ yếu lý lịch tự thuật
  5. Giấy chứng nhận sức khỏe
  6. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi.

Tôi xin chân trọng cảm ơn !

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI