Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp thpt

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp thpt


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   , ngày   tháng   năm

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

        Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT A

 – Thầy Nguyễn Văn B Trưởng Phòng Giáo vụ Trường THPT A

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

– Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Căn cứ Điều lệ Trường THPT A.

Em tên là:

Ngày sinh:

Học sinh lớp:

Khóa:

Số điện thoại:

Email:

Em xin trình bày sự việc như sau: Ngày … tháng … năm … em có ra trường và nhận Bằng tốt nghiệp THPT. Khi nhận bằng em có phát hiện thấy ngày sinh ghi trên bằng của mình bị sai.

Dựa theo Khoản 1 Điều 39 Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Điều …

“Điều 39. Quyền của học sinh

  1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.”

Và …

Qua sự việc trên em làm đơn này với mong muốn:

Thầy Nguyễn Văn B Trưởng Phòng Giáo vụ Trường THPT A cấp lại cho em Bằng Tốt nghiệp THPT để hoàn tất thủ tục nhập học đại học.

Kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Giáo vụ trường xem xét và giải quyết.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Họ tên

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI