Đơn xin cấp lại tờ rời bhxh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp lại tờ rời bhxh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN CẤP LẠI TỜ RỜI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ theo Luật bảo hiểm 2014;

Căn cứ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệ; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

            Kính gửi:

  • GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ
  • CƠ SỞ Y TẾ …. THÀNH PHỐ
  • CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ

1. Họ và tên người làm lại tờ rời BHXH:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Năm sinh: ……………. Nơi sinh: ……………………. Dân tộc: …………………………

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………… Số điện thoại: ……………………..

BHYT giá trị từ …/…/…. Đến ngày: …/…/…..  Số: ………………………………………

Số sổ BHXH:……………………………………………………Nơi cấp: ………………..

2. Lý do viết đơn:

………………………………………………………………………

Kính mong Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Sở y tế tạo điều kiện cấp lại tờ rời cho tôi.

Căn cứ tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định về cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội:

“ 2. Cấp lại sổ BHXH

2.3. Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng ”

3. Giấy tờ đi kèm và cam kết theo quy định của pháp luật:

  • Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
  • Tờ khai theo mẫu TK1 – TS
  • Bìa sổ bảo hiểm xã hội đã cấp.

Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TP

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI