Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   , ngày   tháng   năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

 (Về việc: Cấp phép quảng cáo ngoài trời)

          Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh A

– Căn cứ Luật Quảng cáo 2012;

– Căn cứ Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

– Căn cứ Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Quyết định thành lập đơn vị số:            nơi cấp:

Họ và tên người đại diện:

Chức vụ:

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 12 Luật Quảng cáo 2012 và khoản 2 Điều 28:

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

  1. Người quảng cáo có các quyền sau:

… c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt; …”

Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

… 2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn; …”

Chúng tôi xin cấp Giấy phép quảng cáo ngoài trời:

Nội dung:

Phương tiện quảng cáo:

Địa điểm:

Thời gian: Từ ngày… tháng… năm … đến ngày… tháng … năm…

Hồ sơ nộp kèm theo:

– …

Kính mong Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh A tỉnh A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI