Đơn xin được vào viện dưỡng lão

Mẫu Đơn xin được vào viện dưỡng lão


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……., ngày……tháng……năm……

 ĐƠN XIN ĐƯỢC VÀO VIỆN DƯỠNG LÃO

Kính gửi: – Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh …

– Căn cứ Nghị định 68/2008/NĐ-CP: Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Tôi tên là:………………….. Sinh ngày:……….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:……………………… cấp ngày……tháng……năm……

Tại:……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Nhận thấy:

  1. Thành phần bản thân:

– Là người cao tuổi;

– Không mắc bệnh truyền nhiễm;

– Có người thân bảo lãnh.

  1. Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 68/2008/NĐ – CP

Đối tượng được tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm cả: Những người không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 68/2008/NĐ-CP nhưng không có điều kiện sống ở gia đình và có nhu cầu vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (sau đây gọi chung là đối tượng tự nguyện).

Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được xin vào sống tại viện dưỡng lão……….

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, và bản thân sẽ thực hiện đúng nội quy của cơ sở bảo trợ xã hội.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Các tài liệu kèm theo

 

– Bản sao CCCD;

– Giấy khám sức khỏe;

– Đơn xác nhận của người bảo lãnh;

                                         Người viết đơn

 

                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI