Đơn xin gia hạn visa ở Nhật

Đơn xin gia hạn visa ở Nhật: dùng trong trường hợp cá nhân hết hạn visa và muốn tiếp tục làm việc tại Nhật thì làm đơn xin gia hạn

Mẫu Đơn xin gia hạn visa ở Nhật

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN GIA HẠN VISA Ở NHẬT

Kính gửi : -Ông ……….. – Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh …….

-Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

-Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 136/2007/NĐ-CP

Tên tôi là : …………….. Giới tính : …

Ngày sinh : ……………. Nơi sinh : …..

Quốc tịch : ….

Nghề nghiệp : …

Tình trạng hôn nhân : ….

Số hộ chiếu : ………….Thời hạn : ……..

Tư cách lưu trú :

Thời hạn cư trú : ……………….. Ngày hết hạn : …………

Số thẻ lưu trú :

Ngày nhập cảnh : …..

Địa chỉ hiện tại ( ở Việt Nam ) : ….

Địa chỉ hiện tại ( ở Nhật )  …..

Số điện thoại liên lạc ………

Lý do : Hiện nay tôi đang theo học tại trường …… với tư cách học sinh trao đổi trong thời gian … năm theo Quyết định số …. của Trường ….. . Đến ngày …/…/.. thì visa của tôi sẽ hết hạn . Do tôi muốn tiếp tục ở lại trường để học tập với tư cách nghiên cứu sinh trong thời gian …. năm .

Thời gian gia hạn : từ …… – …….

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ông …. – Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh….. xem xét cho tôi được gia hạn visa trong thời gian … năm .

Tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung bên trên .

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI
Để có được lời khuyên pháp lý an toàn nhất hoặc đặt yêu cầu Dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư (Miễn phí 24/7) số: 1900.0191
TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ -- 1900.0191 --
LIÊN HỆ DỊCH VỤ - TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI